Dodatkowe miejsca w klubach dziecięcych w Świętochłowicach. Rusza rekrutacja

W Świętochłowicach powstanie dodatkowych 30 miejsc opieki w dwóch klubach dziecięcych. To unijny projekt skierowany do osób bezrobotnych, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 i chcą podjąć pracę.

fot. pixabay.com
Żłobek

Rekrutacja do projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” ruszy 1 września 2022 r. Będzie 30 dodatkowych miejsc w klubach dziecięcych.

Projekt skierowany do osób bezrobotnych

Skierowany jest on do osób bezrobotnych, które pozostają poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczy to także osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka oraz osób, które przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

- Projekt zakłada utworzenie 15 nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym nr 4 oraz 15 nowych miejsc w klubie dziecięcym nr 5, jak również objęcie opieką żłobkową dzieci uczestników projektu w okresie od listopada 2022 r. do maja 2023 r. - informują urzędnicy ze Świętochłowic.

Koszty usług opiekuńczych będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z kolei rodzice będą opłacać wyżywienie dziecka. Rekrutacja dzieci prowadzona będzie od 1 do 30 września 2022 r. Od 25 sierpnia 2022 r. regulamin rekrutacji będzie dostępny w Biurze Projektu (Zespół Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Żłobek, ul. A. Czajora 3 w Świętochłowicach) oraz na stronie internetowej Zespołu Opieki.