Dorota Tobiszowska - kobieta pełna energii!

Dorota Tobiszowska to Ślązaczka, prawnik z wykształcenia. Praktycznie całe życie zawodowe związała z górnictwem, od ponad 20 lat zajmując stanowisko kierownika działu organizacyjno-prawnego. Senator X kadencji, wcześniej radna Rady Miasta - między innymi przewodnicząca Komisji Prawa i Samorządności.

1 1

Zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych od ponad 25 lat, między innymi wolontarystycznie - prezes w Hospicjum Domowym im. św. Jana Pawła II. W ramach działającego Biura Porad Obywatelskich udziela darmowych porad prawnych. Jest organizatorem turystyki PTTK, wieloletnim wychowawcą na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, w przeszłości również animator Ruchu Światło Życie. Od lat angażuje się w organizacje programów i wyjazdów dla seniorów i dzieci, realizując programy wsparcia również dla osób wykluczonych społecznie.

W roku 2022 otrzymała od Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Rafała Piecha - Odznaczenie za Zasługi na Rzecz Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie, a od Prezydenta Miasta Ruda Śląska Michała Pierończyka - Anioła Wolontariatu „za udowodnienie, że tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.

Aktywnie działa w Senacie: 67 posiedzeń, 147 dni obrad. Aż 172 posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 175 posiedzeń Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Na co dzień współpracuje z prezydentami śląskich miast wspierając ich działania na rzecz mieszkańców.

- Wreszcie mamy parlamentarzystę, któremu zależy. Bez wsparcia senator Doroty Tobiszowskiej nie byłoby szans na większe środki z funduszu rządowego, a otrzymaliśmy dziesiątki milionów złotych - mówiła na sesji Rady Miasta Sława Umińska-Duraj, prezydent Piekar Śląskich.

Dorota Tobiszowska kocha Śląsk, to jej Mała Ojczyzna i stara się równie aktywnie działać zarówno w Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich, Świętochłowicach, Chorzowie, Katowicach i Tychach. Szerokim echem rozeszła się w całym regionie jej akcja edukacyjna STOP Czad w ramach której dzieciaki ze szkół podstawowych otrzymały czujniki czadu.

A takich inicjatyw było znacznie więcej. W zbliżających się wyborach Dorota Tobiszowska kandyduje do Sejmu RP. Lista nr 4, miejsce 4. 15 pażdziernika głos na Dorotę Tobiszowską to głos za rozwojem Śląska i naszych miast.

Dorota Tobiszowska - zawsze blisko naszych spraw.

Materiał Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość