Dwie Wieże KWK Polska ciągle zamknięte. Co tam się wydarzyło?

Od wielu tygodni mieszkańcy Świętochłowic nie mogą korzystać z uroków i atrakcji jednego z najciekawszych miejsc naszego miasta, czyli kompleksu wież wyciągowych kopalni Polska. Okazuje się, że wystąpiły tam problemy techniczne.

fot. arch
Świętochłowice Dwie Wieże

Informacje o wyłączeniu możliwości korzystania zabytkowych wież KWK Polska w Świętochłowicach ukazywały się przez trzy miesiące z rzędu na społecznościowym profilu obiektu. Zapytaliśmy więc dyrekcję Centrum Kultury Śląskiej, która obiektem zarządza, co się tam dzieje.

W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że w marcu 2022 roku zlecono kontrolę stanu technicznego budynków. Wcześniej ujawniono tam „miejscowe luźne elementy” oraz uszkodzone krzyżulce. Zdecydowano więc o czasowym wyłączeniu z eksploatacji i wygrodzeniu części przestrzeni kompleksu Wież KWK Polska, do czasu podjęcia działań zabezpieczających i konserwacyjnych.

Z tej samej korespondencji wynika, że w czerwcu 2022 wynajęta została firma, która za pomocą metod alpinistycznych dokonała stosownych prac, w tym skucia luźnych i spękanych fragmentów dachu na Wieży Basztowej oraz usunięcia fragmentów tynku i muru z siatek zabezpieczających.

Kiedy znów będzie można zwiedzać Dwie Wieże w Świętochłowicach?

To jednak nie wszystkie prace, ponieważ kolejne (nie wiadomo dokładnie jakie) mają zostać wykonane po rozstrzygnięciu „przewidzianych właściwymi regulacjami postępowań odnośnie wyłonienia wykonawców prac”. Niestety ogłoszeń dotyczących tych postępowań na stronie CKŚ, ani w Biuletynie Informacji Publicznej tej jednostki brak. Ostatnie przetargi, jakie tam widnieją pochodzą z roku 2020.

Kiedy świętochłowickie Dwie Wieże zostaną w całości udostępnione dla zwiedzających? Dyrekcja CKŚ twierdzi, że „brak jest możliwości precyzyjnego wskazania czasu”, w którym to nastąpi. Ma się to jednak wydarzyć „niezwłocznie po zakończeniu przewidzianych prawem procedur wyłaniania wykonawcy prac konserwacyjnych i po ich wykonaniu oraz odebraniu”. Mieszkańcy Świętochłowic i turyści muszą się więc uzbroić w cierpliwość i zwiedzanie obiektu odłożyć na później.

Czy stabilność wież jest zagrożona?

Według zarządcy wież nie ma jednak zagrożenia ich stabilności. Stwierdzone w trakcie kontroli występowanie luźnych elementów oraz uszkodzenia krzyżulców może uwarunkowane „czynnikami pierwotnymi tj. powstałymi w czasach budowy wież, związanymi z założeniami projektowymi w zakresie doboru przekroi użytych do budowy elementów konstrukcyjnych”.

W 2020 roku zakończyła się gwarancja wykonawcy, który prowadził rewitalizację Dwóch Wież KWK Polska, stąd - jak twierdzi zarządca - nie było podstaw prawnych do występowania do wykonawcy o jakichkolwiek czynności.