Dyskusje o strategii i przyszłości Świętochłowic. Pierwsze spotkanie prezydenta Begera z mieszkańcami już 21 października

O strategii Świętochłowic na kolejne lata, a także o planach na przyszłość i bieżących inwestycjach będzie można porozmawiać z prezydentem Świętochłowic Danielem Begerem w ciągu najbliższych tygodni. Pierwsze spotkanie już w czwartek, 21 października 2021 r. w Piaśnikach.

ARC
Daniel Beger, prezydent Świętochłowic

Strategia Świętochłowic na najbliższe lata będzie jednym z tematów spotkań prezydenta miasta Daniela Begera z mieszkańcami dzielnic Świętochłowic. Odbędą się one w październiku i w listopadzie. Mieszkańcy będą mogli też zadawać pytania związane z bieżącymi inwestycjami na terenie ich dzielnic, a także przyszłością Świętochłowic.

Plan spotkań prezydenta Begera z mieszkańcami Świętochłowic:

21.10 (czwartek), godz. 17.00, Miejska Biblioteka Publiczna, Piaśniki, ul. Chorzowska 37

26.10 (wtorek), godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 8, Zgoda, ul. Wiśniowa 9

4.11 (czwartek), godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 17, Chropaczów, ul. Armii Krajowej 14

9.11 (wtorek), godz. 17.00, Miejski Dom Kultury, Centrum, ul. Harcerska 1

16.11 (wtorek), godz. 17.00, Centrum Kultury Śląskiej Grota, Lipiny, ul. Chorzowska 73

Według dokumentu "Strategia rozwoju Miasta Świętochłowice 2030 - projekt", główną bolączką miasta w sferze demograficznej jest spadająca liczba ludności oraz pogorszenie struktury wiekowej mieszkańców. W Świętochłowicach, podobnie jak w innych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, od wielu lat następuje spadek liczby ludności. Jest to wynik zarówno ruchów migracyjnych związanych z wyjazdem do innych ośrodków w regionie, Polsce i poza granice, jak również stale obniżającej się wielkości przyrostu naturalnego. W 2010 roku miasto liczyło ponad 53 tys. mieszkańców, w 2019 - 49,5 tysiąca. I - co gorsza - eksperci prognozują, że sytuacja będzie ulegała dalszemu pogorszeniu. Zgodnie z prognozą demograficzną GUS do roku 2050 liczba mieszkańców Świętochłowic spadanie o 31,5% i będzie się kształtować na poziomie 33,5 tys. osób.

Jeśli wziąć pod uwagę sferę gospodarki i przedsiębiorczości, trzeba stwierdzić, że Świętochłowice cechują się względnie niskim poziomem przedsiębiorczości. Na koniec roku 2019 w Świętochłowicach zarejestrowanych było 4059 podmiotów gospodarki narodowej. Bezrobocie systematycznie spada, ale wciąż jest jednym z najwyższych w Metropolii.

W badaniach ankietowych aż 47 proc. badanych mieszkańców wskazało, że w przyszłości rozważają opuszczenie swojego miasta. W Świętochłowicach najbardziej przeszkadza im przemoc, chuligaństwo, brak terenów rekreacyjnych i rozrywek.

Aby zniwelować braki, a wzmocnić zalety, zaproponowano strategię opierającą się na pięciu powiązanych priorytetach:

  • Transformacja gospodarki miasta.
  • Doskonalenie kapitału ludzkiego.
  • Przestrzeń o wysokiej atrakcyjności zamieszkania.
  • Rozwój społeczno-kulturowy.

oraz priorytet „horyzontalny” wspierający realizację pozostałych priorytetów:

  • Jakość zarządzania miastem.

czytaj więcej:

Marcin Banot

Spiderman ze Świętochłowic znów podbija Paryż. Zobacz to!

Wspinaczka na budynek Polsatu

On jest niemożliwy! Zobacz jak wspiął się na budynek Polsatu

Dts

Tak zmieni się DTŚ i dojazd do Lipin. Zobacz specjalne wideo

Szachownice w ruch

Mieszkańcy decydują o inwestycjach

1

Świętochłowice mają się czym pochwalić

Potrącony pieszy idący chodnikiem