Dyskusje o strategii i przyszłości Świętochłowic. Pierwsze spotkanie prezydenta Begera z mieszkańcami już 21 października

O strategii Świętochłowic na kolejne lata, a także o planach na przyszłość i bieżących inwestycjach będzie można porozmawiać z prezydentem Świętochłowic Danielem Begerem w ciągu najbliższych tygodni. Pierwsze spotkanie już w czwartek, 21 października 2021 r. w Piaśnikach.

ARC
Daniel Beger, prezydent Świętochłowic

Strategia Świętochłowic na najbliższe lata będzie jednym z tematów spotkań prezydenta miasta Daniela Begera z mieszkańcami dzielnic Świętochłowic. Odbędą się one w październiku i w listopadzie. Mieszkańcy będą mogli też zadawać pytania związane z bieżącymi inwestycjami na terenie ich dzielnic, a także przyszłością Świętochłowic.

Plan spotkań prezydenta Begera z mieszkańcami Świętochłowic:

21.10 (czwartek), godz. 17.00, Miejska Biblioteka Publiczna, Piaśniki, ul. Chorzowska 37

26.10 (wtorek), godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 8, Zgoda, ul. Wiśniowa 9

4.11 (czwartek), godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 17, Chropaczów, ul. Armii Krajowej 14

9.11 (wtorek), godz. 17.00, Miejski Dom Kultury, Centrum, ul. Harcerska 1

16.11 (wtorek), godz. 17.00, Centrum Kultury Śląskiej Grota, Lipiny, ul. Chorzowska 73

Według dokumentu "Strategia rozwoju Miasta Świętochłowice 2030 - projekt", główną bolączką miasta w sferze demograficznej jest spadająca liczba ludności oraz pogorszenie struktury wiekowej mieszkańców. W Świętochłowicach, podobnie jak w innych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, od wielu lat następuje spadek liczby ludności. Jest to wynik zarówno ruchów migracyjnych związanych z wyjazdem do innych ośrodków w regionie, Polsce i poza granice, jak również stale obniżającej się wielkości przyrostu naturalnego. W 2010 roku miasto liczyło ponad 53 tys. mieszkańców, w 2019 - 49,5 tysiąca. I - co gorsza - eksperci prognozują, że sytuacja będzie ulegała dalszemu pogorszeniu. Zgodnie z prognozą demograficzną GUS do roku 2050 liczba mieszkańców Świętochłowic spadanie o 31,5% i będzie się kształtować na poziomie 33,5 tys. osób.

Jeśli wziąć pod uwagę sferę gospodarki i przedsiębiorczości, trzeba stwierdzić, że Świętochłowice cechują się względnie niskim poziomem przedsiębiorczości. Na koniec roku 2019 w Świętochłowicach zarejestrowanych było 4059 podmiotów gospodarki narodowej. Bezrobocie systematycznie spada, ale wciąż jest jednym z najwyższych w Metropolii.

W badaniach ankietowych aż 47 proc. badanych mieszkańców wskazało, że w przyszłości rozważają opuszczenie swojego miasta. W Świętochłowicach najbardziej przeszkadza im przemoc, chuligaństwo, brak terenów rekreacyjnych i rozrywek.

Aby zniwelować braki, a wzmocnić zalety, zaproponowano strategię opierającą się na pięciu powiązanych priorytetach:

  • Transformacja gospodarki miasta.
  • Doskonalenie kapitału ludzkiego.
  • Przestrzeń o wysokiej atrakcyjności zamieszkania.
  • Rozwój społeczno-kulturowy.

oraz priorytet „horyzontalny” wspierający realizację pozostałych priorytetów:

  • Jakość zarządzania miastem.

czytaj więcej:

Marcin Banot

Spiderman ze Świętochłowic znów podbija Paryż. Zobacz to!

Wspinaczka na budynek Polsatu

On jest niemożliwy! Zobacz jak wspiął się na budynek Polsatu

Dts

Tak zmieni się DTŚ i dojazd do Lipin. Zobacz specjalne wideo

M8

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Śląsk. Był...

Skalka

Jak Rojbka została Skałką. Tych faktów z...

Wizualizacja 1m

Świętochłowice. Rozkład jazdy autobusów i...

Pies

Nowe zasady wyprowadzania psów. Grożą nam...