Dzielnicowy ze Świętochłowic z pochwałą za zaangażowanie i postawę w pracy

Zawsze cieszy, kiedy świętochłowiczanie są doceniani za różne formy aktywności. A już najbardziej, kiedy ta aktywność wynika z doskonałej postawy i wzorowej służby. Za to właśnie doceniony został jeden z dzielnicowych z naszego miasta.

Dzielnicowy Rafał Kamiński Świętochłowice

Informuje o tym strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, wskazując, że choć dzielnicowi z miejscowej komendy, niejednokrotnie spotykają się z wdzięcznością mieszkańców za pomoc w rozwiązywaniu problemów, tym razem słowa uznania wyraził jeden z kuratorów społecznych z chorzowskiego Sądu. To pochwała dla st. sierżanta Rafała Kamińskiego. Ten dzielnicowy został doceniony za bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie, a także oddanie swojej pracy. Ta szczególna forma podziękowania wpłynęła na ręce komendanta KMP Świętochłowice.

Społeczni kuratorzy sądowi to, osoby, które na co dzień ściśle współpracują z policjantami. Ich praca polega przede wszystkim na obiektywnej ocenie aktualnej sytuacji życiowej podopiecznych oraz na sprawowaniu nadzoru nad nimi i pilnowaniu, by wypełniały zalecenia, które nałożył na nich sąd. Najczęściej ich współpraca odbywa się z policjantami „pierwszego kontaktu”, czyli dzielnicowymi, którzy z racji wykonywanych obowiązków muszą wiedzieć o wszystkim, co dotyczy osób zamieszkujących w podległym im rejonie - czytamy na stronie KMP.