Firma w Czechach sposobem na ominięcie "Nowego Ładu"

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nie należy do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych rzeczy. Zmiany, które niesie ze sobą "Nowy Ład" pogorszą sytuację. Ślązacy coraz częściej zastanawiają się nad założeniem firmy w Czechach. Sprawdź, jak to zrobić.

Student 849825 1280

„Polski Ład” kontra rzeczywistość

W połowie maja, polscy przedsiębiorcy otworzyli oczy ze zdumienia. Co było powodem? „Polski Ład” czyli program społeczno-gospodarczy na okres po ustaniu pandemii, zaprezentowany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Główną ideą programu jest obniżenie podatków dla Polaków, wprowadzenie 7% PKB na zdrowie, stworzenie nowych żłobków, czy propozycja mieszkań bez wkładu własnego. Niestety, program uderza również w polskich przedsiębiorców, którzy między innymi mają nie mieć możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W zamian zostaną obciążeni indywidualną składką zdrowotną proporcjonalną do uzyskiwanych dochodów. Tak zostanie uruchomiona reakcja łańcuchowa. Przedsiębiorcy mogą nie zdołać utrzymać się na rynku, co uderzy również w samorządy. Nic więc dziwnego, że firmy zaczynają szukać rozwiązań. Jednym z nich jest założenie firmy poza granicami kraju. Czy warto zakładać firmę w Czechach? Oto postanowiliśmy zapytać prawnika– Adama Kopra:

– Zawsze działalność poza granicami kraju wiąże się z pewnym ryzykiem, jak na przykład w odniesieniu do kwestii podatkowych. W interesie polskiego prawodawcy i polskich urzędów takie działanie jest niekorzystne. Istnieje obawa wzmożonych kontroli podmiotów, które zdecydują się na przeniesie działalności poza granice kraju, w tym przypadku do Czech. Taka decyzja przedsiębiorcy będzie miała bowiem przełożenie na uszczuplenie wpływów do Skarbu Państwa – podkreśla Adam Koper.

Jak założyć firmę w Czechach?

Obecny jak i przyszły przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę, że założenie firmy w Polsce czy Czechach, wiążę się dopełnieniem kilku formalności. Przed założeniem działalności u naszych sąsiadów z miejsca musisz określić się, jaki rodzaj działalności będziesz prowadzić - jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółkę: jawną, komandytową, akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością.

Formalności związane z założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej w Czechach dopełnisz tego samego dnia. Do założenia firmy niezbędne będą w szczególności takie dokumenty jak: dowód osobisty, zgłoszenie rejestracyjne, zaświadczenie z KRK o niekaralności, potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej, a także zaświadczenie o tytule własności czy prawie do użytkowania lokalu, w którym Twoja działalność będzie prowadzona.

W przypadku spółek sprawa wygląda nieco inaczej. Muszą być one wpisane do Rejestru Handlowego. Mało tego, w rejestrze należy uwzględnić wszystkie te osoby, których przychód z prowadzenia działalności przekroczył 120 milionów czeskich koron i to w ciągu dwóch, ostatnich lat. Decydując się na założenie spółki w Czechach musisz udać się do notariusza w celu spisania aktu notarialnego. Ponadto będziesz potrzebował: wypisu z księgi wieczystej, potwierdzający własność nieruchomości bądź inny dokument potwierdzający tytuł prawny dla lokalu stanowiącego siedzibę spółki, wyciąg z KRK członka zarządu, kopię dowodu osobistego wspólnika lub wypis z KRK. Jeżeli myślisz o założeniu działalności rzemieślniczej to dodatkowo musisz przedstawić dokumentację potwierdzającą Twoje doświadczenie zawodowe i wykształcenie.

Rejestracja działalności w Czechach

Okazuje się, że rejestracja działalności w Czechach jest banalna. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Bezpośrednio udając się do czeskiego Urzędu ds. Działalności Gospodarczej, bądź tzw. Czech POINT, w którym dopełnisz formalności administracyjnych. Oprócz tego możesz wysłać dokumenty poprzez maila (oczywiście jeżeli posiadasz elektroniczny podpis), bądź wysłać dokumenty listem. Zwykle firma zostaje zarejestrowana już następnego dnia.

Z jakimi kosztami musisz się liczyć?

Zakładając firmę w Czechach musisz się liczyć z pewnymi opłatami. Decydując się na jednoosobową działalność gospodarczą zapłacisz 1000 Koron czeskich. Założenie spółki wiążę się ze znacznie wyższymi kosztami, bo aż 10 tys. Koron czeskich. Założenie firmy to tylko jeden koszt, ale ile kosztuje prowadzenie samej działalności? Musicie wiedzieć, że czeski system podatkowy, tak samo księgowość jest znacznie prostsza niż w naszym kraju. W Czechach stosuje się uproszczone, ryczałtowe formy rozliczania dochodu czy podatków. Sposób naliczania składek i różnice w kwotach wolnych od podatków, również będą inne niż w Polsce.

Dobrym przykładem takich różnic są stawki PIT. W naszym kraju dla pierwszego progu wynoszą one 17% i 32% dla kolejnego. W Czechach progi są inne, mianowicie 15% oraz 22%. W Czechach stawka podatku dochodowego spółek wynosi 19% i nie ulega zmianie. Dodatkowo przyszły pracodawca może skorzystać z czeskich ulg jak na przykład: ulga studencka na podatnika do 25 roku życia, ulga na szkolenia, ulga podatkowa na podatnika, ulga podatkowa na małżonka bez dochodu, czy ulga na prywatne fundusze emerytalne. Od 1 stycznia 2021 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą w Czechach mogą skorzystać z podatku ryczałtowego, który zdecydowanie ułatwia dotychczasowy sposób rozliczeń zobowiązań socjalnych i podatkowych. W praktyce oznacza to, że osoba prowadząca działalność będzie płacić tylko jedną, stałą, comiesięczną kwotę. Kto może z niego skorzystać? O tą formę rozliczenia mogą ubiegać się osoby fizyczne, których roczny dochód działalności gospodarczej, bądź innej działalności na własny rachunek nie przekracza kwoty 800 Koron czeskich i nie jest zarejestrowana do VAT. Za założeniem firmy w Czechach przemawia również nastawienie czeskich urzędników do podatnika. Głównie udzielają oni pomocy, kontrolują czy przedsiębiorca prowadząc działalność nie popełnia błędów.

Musicie pamiętać, że prowadzenie działalności w Czechach wiąże się również z dużymi kosztami ubezpieczeń społecznych. Rejestracja VAT nowych firm, bez wykazanego dochodu może być problematyczna. Z pewnością trzeba pochwalić postawę Sejmu Czeskiej Republiki, który ułatwia przedsiębiorcom życie. Dobrym przykładem są wprowadzane nowelizacje ustawy o spółkach handlowych i spółdzielczych. Od 2021 roku wkłady wspólników powstających spółek niskokapitałowych (których kapitał nie przekracza 20 000 Koron czeskich) mogą zostać przekazane bezpośrednio do zarządcy kapitału, tym samym nie muszą ich umieszczać na koncie bankowym. Ta zmiana nie tylko obniża koszty związane z zakładaniem spółek, ale również przyśpiesza całą procedurę utworzenia spółki.

Konto w banku

Zakładając firmę w Czechach możesz założyć konto bankowe w Polsce. Niemniej jednak może to być dla Ciebie dodatkowe utrudnienie. Po pierwsze, Czesi posługują się innym zapisem bankowym. Numer rachunku, w czeskim banku składa się z trzech elementów: prefixu, numeru konta i kodu banku. Każdy ma określoną długość. Po drugie, przelewy w innych walutach są dodatkowo płatne. Tym samym masz dwie opcje – założyć konto bankowe w Czechach bądź założyć konto w polskim banku, ale w czeskiej walucie jaką jest korona (CZK).

Nie da się ukryć, że wiele argumentów przemawia na korzyść założenia firmy w Czechach. Czy przedsiębiorca powinien się czegoś obawiać?

- Z perspektywy przedsiębiorcy, na pewno jest to kuszące. W opinii ekspertów Czechy mają prostsze i bardziej przejrzyste reguły rozliczenia. To czy dany typ działalności ma rację bytu, do prowadzenia działalności w Czechach jest uzależniona od tego co robimy. Nie zawsze przeniesienie działalności do Czech musi być korzystne. Pojawiają się bowiem inne aspekty niż fiskalne, które również mają znaczenie w kontekście planowanego przedsięwzięcia. Można choćby wskazać kwestie szczególne dotyczące nabywania koncesji bądź zezwolenia, co może komplikować i stawiać pod znakiem zapytania zasadność przenoszenia działalności na terytorium Czech bądź innego kraju. Z pewnością trzeba uważać na kwestię ustalenia rezydencji podatkowej. Jest to istotne z punktu widzenia narażania się na ewentualne opodatkowanie w jednym i drugim kraju. Doskonałym przykładem są poprzednie zmiany polskiego rządu, które zaostrzyły wymogi dotyczące rozliczenia dochodu pochodzącego z zagranicy w ramach tzw. ulgi abolicyjnej ”- dodaje Adam Koper.