Góra Hugona w Świętochłowicach. Tu zaszła zmiana

Powrócił temat wyburzonych domów przy ulicy Góra Hugona 1 i 2. Z pewnością nie po raz ostatni, gdyż będziemy informować, co się w tym miejscu dzieje.

Przypominamy, że budynki te były w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalami (dawnej MZBM). Powstały prawdopodobnie w roku 1875 i były kilka razy przebudowywane. Standard życia był w nich raczej niski. Nie było tam instalacji gazowej, były suche ubikacje, lecz niektórzy mieszkańcy zrobili toalety i łazienki w swoich lokalach, zaś ścieki odprowadzano do szamba, które co jakiś czas opróżniano. Woda do budynków dostarczana była z Rudy Śląskiej.

Pięć lat temu domy przeznaczono do likwidacji

W roku 2018 mieszkańców poinformowano, że domy przeznaczone są do likwidacji, co spotkało się z protestem, jednak bezskutecznym. Budynki opuszczono, a to co pozostało było stopniowo dewastowane i rozkradane. Wspomniana działka to były dwa budynki mieszkalne o powierzchni zabudowy 293 m2 i 259 m2, a powierzchnia gruntu to 3001 m2. Ogłoszono w końcu przetarg na sprzedaż działki. W informacji z Urzędu Miejskiego można było przeczytać:

„Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość objęty jest Uchwałą Nr L/393/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice, nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jednostką 3.M1, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i niskiej intensywności. (…) Ustalenie ceny wywoławczej nieruchomości do pierwszego przetargu na kwotę 1 200 000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).” Przetarg nie przyniósł rezultatu, więc w efekcie budynki zostały wyburzone „w oparciu o decyzję administracyjną nr 68/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę, wydanej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.”

Przez wiele miesięcy gruz zalegał wspomniany obszar. My natomiast apelowaliśmy o jego uprzątnięcie, gdyż stanowił niebezpieczeństwo. W końcu wyraziliśmy nadzieję, że przyszły inwestor przy okazji budowy uporządkuje teren, a niska zabudowa jednorodzinna podniesie estetykę tego miejsca. Widząc oznakowane drzewa pod wycinkę wypowiedzieliśmy również ufność, że na pewno też wszelkie ubytki w drzewostanie zostaną uzupełnione przez nowe nasadzenia, „czego powinny przypilnować odpowiednie służby.”

Z Góry Hugona zniknął gruz

Wreszcie powiało nadzieją, gdyż w marcu stwierdziliśmy, że gruz zniknął. Indagowany na ten temat Urząd Miejski przesłał odpowiedź, że „gruz z działki gruntu nr 125, położonej w rejonie Góry Hugona 1-2 został usunięty na podstawie umowy Ne MK.272.73.2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. zawartej z MPGL w Świętochłowicach Sp. z o.o. Koszt zlecenia 55 000,00 zł netto (67 650,00 zł brutto)”. (…) Wiemy, że zlecenie uprzątnięcia zostało wykonane nie przez MPGL, lecz przez tzw. firmę zewnętrzną (na zlecenie MPGL).

Dalej czytamy w informacji z UM, że na tym obszarze będzie „niska zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i niskiej intensywności”. (…) Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu, a cena nieruchomości zostanie ustalona na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.”

Przy okazji zauważmy, że po pierwsze: ciągle wjazd na ten teren jest zabezpieczony blokami betonowymi, podobno aby uniemożliwić nielegalne podrzucanie śmieci. Jest to jednak fikcja, gdyż widać po śladach, że samochody po prostu omijają to pozorne zabezpieczenie. Po drugie: wciąż są niewyburzone ruiny dawnych pomieszczeń gospodarczych, toaletowych, w których zalegają śmieci (zob. zdjęcia).

No i po trzecie: wspomniane ponumerowane do wycinki drzewa. Są dwie numeracje w dwu różnych kolorach. Jedna sięga bodaj liczby ośmiuset oznaczonych drzew, zaś druga jest dwucyfrowa. Tu także powinno się sprawę postawić jasno, by później nie było nieporozumień wynikłych z niedomówień.

(map); foto: ZP

Świętochłowice Góra Hugona 3

Może Cię zainteresować:

O budynkach przy ulicy Hugona 1 i 2

Autor: Redakcja NGS24

30/06/2022

Świętochłowice Góra Hugona

Może Cię zainteresować:

Wraca sprawa Góry Hugona w Świętochłowicach. Teren i budynki wystawione na sprzedaż

Autor: Redakcja NGS24

07/06/2022