Historycznie najniższa stopa bezrobocia w Świętochłowicach? Obecnie jest równa średniej krajowej

Świętochłowice zawsze były w czołówce śląskich miast z najwyższą stopą bezrobocia. Pod koniec lipca 2021 roku zarejestrowana stopa bezrobocia w Świętochłowicach zrównała się z poziomem średniej krajowej, czyżby było widać światełko w tunelu?

Świętochłowice jedno z najgęściej zaludnionych miast w Polsce. Według informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach widzimy, że na początku XX wieku problem bezrobocia dotykał więcej niż 25% mieszkańców. Wobec postępujących procesów restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa rosło także bezrobocie w mieście. Przemysł został wypierany przez usługi.

Jak wygląda sytuacja rejestrowanego bezrobocia teraz?

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach wynika, że sytuacja stopniowo się poprawiała (z sezonowymi i gospodarczymi wahaniami), by finalnie osiągnąć wynik na poziomie średniej krajowej. Pod koniec lipca 2021 roku po raz pierwszy w historii rejestrowanego bezrobocia dla miasta Świętochłowice stopa bezrobocia zrównała się ze średnią krajową, czyli 5,8%. Dla przykładu porównajmy stopy bezrobocia w latach poprzednich:

Stopa bezrobocia wg GUS w ostatnich latach:

2014: 14,7 proc.

2015: 12,1 proc.

2016: 10 proc.

2017: 8,2 proc.

2018: 7,3 proc.

Teraźniejszy wynik daje cień nadziei na lata kolejne.

„Obecna sytuacja jest w głównej mierze zasługą pracowitości świętochłowiczan i codziennego trudu lokalnych przedsiębiorców. Dziękujemy za wszystko i zapraszamy do dalszej współpracy” – informuje świętochłowicki Powiatowy Urząd Pracy.

Warto także zerknąć na poniższe dane procentowe w poszczególnych powiatach województwa śląskiego. Dalej prym wiodą Katowice ze stopą procentową na poziomie 1,8%, z kolei ostatnie miejsce przypada naszym sąsiadom. W Bytomiu zarejestrowano stopę procentową na poziomie 9,4%.