I Ty możesz zostać rachmistrzem spisowym w Świętochłowicach

Dzisiaj ruszył wreszcie nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Tegoroczny spis rozpocznie się 1 kwietnia a zakończy z końcem czerwca.

Rachmistrz

Osoby zainteresowane pracą rachmistrza spisowego będą mogły zgłaszać swoje kandydatury do 9 lutego osobiście w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: so@swietochlowice.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (Poczta Polska lub firmy kurierskie).

Czasu nie ma zbyt wiele, a kandydaci przejść muszą dwuetapową rekrutację. W pierwszym etapie rozpatrzone zostaną kandydatury spełniające wymogi formalne. Potencjalny rachmistrz musi bowiem charakteryzować się co najmniej średnim wykształceniem, nieposzlakowaną opinią, oczywiście musi być również dorosły. Nie może być w przeszłości skazany prawomocnym wyrokiem.

Drugi etap to egzamin, który zostanie poprowadzony w formie zdalnej. Podczas egzaminu kandydaci będą odpowiadać na pytania w formie testu, a ich ostateczny wybór nastąpi spośród tych, którzy uzyskają co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi. Finalnie rachmistrzami zostaną kandydaci z najwyższą ilością punktów. Aby jednak mogło dojść do egzaminu, kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne przejdą specjalne szkolenie w formie "e-learning'u". Co ważne - za pomocą własnego sprzętu (tablet, laptop).

Szczegółowe informacje o naborze oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego:
https://swietochlowice.pl/wiadomosci/miasto/narodowy-spis-powszechny-2021-ruszyl-nabor-na-rachmistrzow/