Jak poprawnie i bezpiecznie napisać testament?

Testament to nic innego jak rozporządzenie własnym majątkiem, które tworzy się na wypadek śmierci. Niestety, nie wszyscy pragną zabezpieczyć się na przyszłość, właśnie w taki sposób. Gdy rodzina musi pożegnać bliską osobę, często ma ogromny problem z właściwym podziałem odziedziczonego majątku. Co naturalnie prowadzi do konfliktów pośród członków rodziny. Aby nie dopuścić do nieporozumień, warto zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych tworząc testament. Jak to zrobić? Szczegóły poniżej.

Jak napisać testament

Podział testamentów

Testament to pisemny dokument, który określa podział majątku spadkodawcy. Co ciekawe, nie sporządza go się na wypadek rychłej śmierci. Można go stworzyć odpowiednio wcześniej. Tym samym spadkodawca może go całkowicie odwołać w dowolnym momencie bądź jego poszczególne części. Jeżeli chodzi o podział testamentów to dzieli się je na zwykłe, czyli:

  • Testament własnoręczny (holograficzny),
  • Testament notarialny,
  • Testament allograficzny,

a także testamenty szczególne, jak:

  • Testament ustny,
  • Testament podróżny,
  • Testament wojskowy.

Jeżeli spadkodawca pragnie stworzyć testament bez pomocy osób trzecich, wówczas powinien zdecydować się na testament własnoręczny.

Testament własnoręczny – jakie daje możliwości?

Wydawać by się mogło, że sporządzenie testamentu to trudne i czasochłonne zajęcie, cóż nie można być w większym błędzie. Testament to dokument, który zawiera informacje co do właściwego rozporządzenia majątkiem spadkodawcy na wypadek jego śmierci. Chodzi tu zarówno o wartości materialne (np. dom, samochód) jak i niematerialne (np. pies).

Gdy spadkodawca umiera, wówczas jego testament określa kto z jego najbliższych dziedziczy spadek. Co ciekawe, spisując testament wcale nie trzeba wybierać się do notariusza w celu jego spisania. Można go stworzyć własnoręcznie (tzw. testament holograficzny). Jak to zrobić?

O czym należy pamiętać tworząc testament własnoręczny?

Osoby, które pragną zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek śmierci, powinny zastanowić się nad stworzeniem testamentu, który rozwiązuje kwestie podziału majątku, oczywiście na wypadek śmierci spadkodawcy. Polski kodeks cywilny mówi, że każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może go sporządzić jak i się od niego odwołać. Zatem jak go napisać? Testament własnoręczny musi być opatrzony datą i własnoręcznym podpisem spadkodawcy, dodatkowo musi być on sporządzony odręcznie. Tym samym tworzenie testamentu na komputerze, jego wydruk i podpisanie nie wchodzi w grę.

Spadkodawca w testamencie jasno wskazuje kto dziedziczy jego spadek. Może to być jedna osoba lub kilka, które wcale nie muszą być spokrewnione ze spadkodawcą. Zgodnie z polskim prawem spadkowym, spadkobiercą mogą być wyłącznie osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoba tworząca testament (tzn. spadkodawca) dzieli go według własnego uznania. Jeżeli nie wskaże on udziałów w spadku, wówczas spadkobiercy dziedziczą majątek w równych częściach. Warto pamiętać, że testament dotyczy rozporządzenia majątkiem tylko jednej osoby – spadkodawcy. Tym samym, małżonkowie nie mogą wspólnie sporządzić testamentu.

Odpowiednia treść

Spadkodawca tworząc testament powinien „powołać” osoby dziedziczące jego majątek, czyli spadkobierców. Jeżeli chodzi o samą treść dokumentu, to może on bezpośrednio stworzyć zapis (tzw. zapis windykacyjny) majątku, w którym wskazuje kto bezpośrednio dziedziczy daną wartość materialną bądź niematerialną. Zapis windykacyjny może zostać zastąpiony poleceniem. W tym wypadku warto również wskazać osobę, która będzie dziedziczyć dany przedmiot materialny lub niematerialny.

Co ciekawe, spadkodawca może kogoś wydziedziczyć, tym samym pozbawiając daną osobę prawa do zachowku. Oczywiście taką informację, musi wskazać w swoim testamencie.

Gdy testamentów jest kilka…

Naturalnie nasuwa się pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy spadkodawca sporządził kilka testamentów i nie wiadomo, który z nich jest ważny? Spadkodawca tworząc kolejny dokument, powinien odwołać poprzednią wersję. Niemniej, gdy tego nie zrobi, wówczas odwołania dotyczą tylko tych postanowień z poprzedniego testamentu, których w żaden sposób nie można pogodzić z jego najnowszą wersją.

Gdzie przechowywać testament?

To już indywidualna decyzja spadkodawcy, który stworzył testament własnoręczny. Z jednej strony może go przechowywać samodzielnie, a z drugiej może zdecydować się na pomoc notariusza, który korzysta z Notarialnego Rejestru Testamentu. Spadkodawca testamentu własnoręcznego może go przechowywać w takim rejestrze, o ile o to zawnioskuje.