Policja radzi: Jak rozpoznać oszustów podszywających się pod funkcjonariuszy?

Policjanci ze Świętochłowic kolejny raz ostrzegają przed oszustami, którzy wyłudzają pieniądze. Przestępcy nie próżnują i dalej poszukują łatwego zarobku, podszywając się np. pod funkcjonariuszy policji. Najczęściej kontaktują się telefonicznie z osobami starszymi, informując je, że ich oszczędności zgromadzone w banku są zagrożone i natychmiast należy je wypłacić, a następnie przekazać stróżom prawa lub przelać na wskazany numer konta bankowego. Przypominamy – policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy!

Jak Rozpoznać Oszustów Podszywających się pod Funkcjonariuszy?

Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach ostrzegają przed osobami, które podszywając się np. pod policjantów, prokuratorów, członków rodziny lub pracowników różnych instytucji, próbują wyłudzić pieniądze. Pomimo przeprowadzanych akcji profilaktycznych i wielokrotnych apeli ze strony policji, wciąż dochodzi do zdarzeń, w których ofiarami są seniorzy. Oszuści działający w regionie podszywają się pod zawody, które cieszą się zaufaniem społecznym. Przedstawiają się jako policjanci, a następnie przekonują starsze osoby, że pracują nad rozpracowaniem grupy przestępczej, która kradnie oszczędności bankowe. Informują, że oszczędności zdeponowane na rachunkach bankowych są zagrożone, a rzekoma szajka oszustów bez problemu dokonuje ich wypłat. Następnie proszą o wypłacenie pieniędzy i przekazanie ich rzekomym policjantom.

Pamiętajmy, że zasada ograniczonego zaufania do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Niespodziewane telefony nie muszą kończyć się finansową porażką, jeśli będziemy przestrzegać kilku podstawowych zasad, o które apelujemy:

  • Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem!
  • Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeśli otrzymasz taki telefon, bądź pewien, że dzwoni oszust!
  • Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj konta w banku i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł!
  • Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego pod znany Ci numer i opowiedz o tym zdarzeniu. Poinformuj Policję, dzwoniąc pod numer 112 (najlepiej z innego telefonu, na przykład od sąsiadki, lub odkładając słuchawkę, tak jak zwykle kończysz rozmowę). Pamiętaj, połączenia z numerem 112 są bezpłatne.

Przypominamy także, że policjant, który podejmuje czynności służbowe w cywilu i nie jest umundurowany, MUSI podać stopień, imię i nazwisko oraz okazać legitymację służbową w taki sposób, aby osoba, wobec której podejmuje czynność służbową, mogła odczytać numer i nazwę organu wydającego legitymację oraz nazwisko policjanta. Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie żądają pieniędzy za prowadzone czynności ani też nie pośredniczą w przekazywaniu gotówki!

Nie dajmy przestępcom szansy! Nie pozwólmy, aby zabrali oszczędności życia! Na Państwa sygnały policjanci czekają całą dobę. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest to członek rodziny czy prawdziwy funkcjonariusz, tylko oszust, lub w chwili, gdy dzwoniący postępuje w sposób opisany powyżej, natychmiast powiadom policję! Pamiętaj, aby wcześniej zakończyć rozmowę, rozłączając połączenie.