Jak zmiany zaszły w świętochłowickim Ośrodku Pomocy Społecznej?

Ponad rok temu doszło do zmian w świętochłowickim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dotychczasowa dyrektor ośrodka, Danuta Piątek, została zwolniona dyscyplinarnie, a stery przejęła Agnieszka Kilka. OPS zyskał, czy stracił na tej zmianie?

OPS

Odnosząc się do wyroku w sprawie bezprawnego, dyscyplinarnego zwolnienia byłej dyrektor OPS w Świętochłowicach, o sytuacji w ośrodku poinformował Adam Trzebinczyk, zastępca prezydenta miasta.

Jakie zmiany zaszły w OPS?

Wiceprezydent Świętochłowic podkreśla, że nowa dyrektor uporządkowała sytuację w OPS. Zwiększony został nadzór na poszczególnymi sekcjami ośrodka, co pozwala na bardziej efektywną pomoc dla osób bezdomnych i wymagających usług opiekuńczych. Zmieniono także procedury związane z opłatami za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, zwiększono zakres usług specjalistycznych dla seniorów i niepełnosprawnych oraz uruchomiono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

- Pomimo ciężkich warunków spowodowanych pandemią Dzienny Dom Seniora cały czas utrzymuje kontakt ze swoimi podopiecznymi, dbając o ty, by nikt nie czuł się opuszczony i pozostawiony bez opieki. Wszelkie świadczenia wypłacane są na bieżąco, a system uruchomiony w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów angażuje zarówno osoby chcące pomagać, jak i te, które wymagają dodatkowej pomocy na czas pandemii – dodaje Adam Trzebinczyk.

Co z podwyżkami dla pracowników OPS?

- Mediacje z pracownikami OPS trwają. Zarówno władze Świętochłowic, jak i dyrektor jednostki zdają sobie sprawę, że siłą Ośrodka Pomocy Społecznej są jego pracownicy, a ich codzienna troska, uwaga i poświęcenie wymagają zapewnienia im godnych warunków finansowych – podkreśla wiceprezydent Świętochłowic.

Sytuacja jest jednak skomplikowana. Jak tłumaczy Adam Trzebinczyk miasto otrzymało nakaz Regionalnej Izby Obrachunkowej, by nie podnosić kosztów bieżących, czyli m.in. tych związanych z wynagrodzeniami.

- Władze miasta nie przestają szukać rozwiązań, by pracownicy OPS poczuli się docenieni. Podwyżki dla pracowników planowane na 2020 rok, mimo trudnej sytuacji finansowej Świętochłowic są i tak wyższe niż te, które zapewniały poprzednie władze, które swoimi decyzjami doprowadziły miasto do konieczności tak bolesnego „zaciskania pasa” – dodaje wiceprezydent.

W tym roku wynagrodzenia pracowników OPS w Świętochłowicach mają wynieść średnio około 370 zł. To efekt propozycji podwyżki zaproponowanej przez władze miasta i wynikające ze wzrostu wynagrodzenia o wskaźnik inflacji. Trwają też prace nad zmianą siedziby ośrodka, co ma znacząco poprawić warunki pracy.