Jaka polisa chroni na wypadek złamania ręki?

Wybór odpowiedniej polisy pozwala na ochronę przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych wypadków. Choć na co dzień nikt nie spodziewa się, że zajdzie konieczność wizyty na oddziale SOR, to jednak trudno wyeliminować niektóre urazy. Złamanie ręki może spotkać każdego, bez względu na jego sposób życia. Dowiedz się, jak wybrać ubezpieczenie, które chroni w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia.

Jaka Polisa chroni przed złamaną ręką

Wybór ubezpieczenia a złamanie ręki

Zanim zdecydujesz się na zakup danego ubezpieczenia, warto zastanowić się, w przypadku jakich zdarzeń uzyskasz ochronę. Niektórzy wybierają jedynie podstawowe rozwiązania, które uprawniają do wypłaty w przypadku śmierci ubezpieczonego. Należy jednak pomyśleć, co by się stało, w przypadku złamania ręki. Warto zastanowić się nad takimi kwestiami, jak:

  • zdolność do pracy lub świadczenia usług,
  • możliwość pokrycia kosztów rehabilitacji.

W przypadku osoby pracującej na etat uzyska ona świadczenie na podstawie zwolnienia lekarskiego. Jeśli jednak prowadzisz działalność gospodarczą i nie zdecydowałeś się na dodatkowe ubezpieczenie chorobowe, to w przypadku niemożności pracy, pozostaniesz bez źródła utrzymania. W podobnej sytuacji znajdują się osoby współpracujące na podstawie umowy o dzieło. Warto zatem wtedy wybrać ubezpieczenie, które w swoim zakresie ochrony ma nie tylko samo złamanie ręki, ale również wypłatę odszkodowania za każdy dzień niezdolności do pracy. Dzięki temu zadbasz o swój dobrobyt w trakcie rekonwalescencji. W zależności od wyboru polisy może ona chronić także w przypadku hospitalizacji czy konieczności rehabilitacji. Więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/ile-mozna-dostac-odszkodowania-za-zlamanie-reki/133.html.

Polisa na życie czy NNW – złamanie ręki

W przypadku doznania urazu, takiego jak złamanie ręki, ubezpieczony ma prawo do uzyskania odszkodowania w przypadku, gdy wykupił polisę na życie lub NNW z odpowiednim zakresem ochrony. Warto jednak wcześniej sprawdzić elementy, takie jak:

  • wyłączenia odpowiedzialności

Chętnie uprawiasz sport? Zatem zadbaj o rozszerzony zakres ochrony polisy na życie lub ubezpieczenie NNW, gdyż w wielu sytuacja TU stosują wyłączenia odpowiedzialności w przypadku urazów doznanych na skutek danych aktywności fizycznych. W szczególności dotyczy to dyscyplin sportowych o podwyższonym ryzyku, czyli np. górskiej jazdy rowerowej, wspinaczki skałkowej czy parkouru Pamiętaj także o zakresie terytorialnym ubezpieczenia, zwłaszcza jeśli zdarzają Ci się wyjazdy zagraniczne. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, także w przypadku, gdy złamałeś rękę podczas udziału w zamieszkach lub będąc pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

  • suma gwarantowana ubezpieczenia

Można zauważyć, że w przypadku niektórych urazów TU mogą podać wartość odszkodowania w procentach. Jest ono liczone od sumy gwarantowanej. W zależności od tego, jak wysoka ona będzie, uzyskasz odpowiednio proporcjonalną wypłatę odszkodowania. Dlatego, zanim zdecydujesz się na wykupienie polisy, weź pod uwagę, jakie dodatkowe szkody może wyrządzić Ci uraz w postaci złamania ręki. Kwota odszkodowania powinna być na tyle wysoka, aby umożliwić Ci spokojny powrót do zdrowia.

Warto pamiętać o tych aspektach przy wyborze polisy chroniącej na wypadek złamania ręki.