Jest budżet województwa na 2021 rok. Marszałek stawia na inwestycje

W nadchodzącym 2021 roku zarząd województwa śląskiego zamierza kontynuować modernizację i rozbudowę Planetarium Śląskiego, sukcesywnie wdrażać projekty Regionalnego Programu Operacyjnego, a także organizować wielkie imprezy sportowe i kulturalne na Stadionie Śląskim. Oprócz tego w planach są również inwestycje drogowe, programy wsparcia przedsiębiorców itp.

Sejmik

Planowane dochody budżetu województwa śląskiego na przyszły rok wynoszą blisko 1,7 mld złotych i są o ponad 14% niższe niż w roku bieżącym. Wydatki zaplanowano na poziomie blisko 2 mld zł, o blisko 8% mniej niż w tym roku. Budżet został zrównoważony przychodami w kwocie ponad 372 mln zł, z czego większość to środki z kredytów.

- Zdecydowanym priorytetem dla Zarządu i Sejmiku jest zrównoważony rozwój województwa śląskiego. Przygotowaliśmy rekordowy budżet, w którym aż 39,5% wydatków to tzw. wydatki majątkowe. Na inwestycje przeznaczamy ponad 775 mln zł. To dalsza modernizacja Parku Śląskiego i Planetarium Śląskiego. Priorytetowe zadania to również inwestycje drogowe, ochrona zdrowia i działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Konsekwentnie zwiększamy wydatki na kulturę. Czekają nas również światowej rangi wydarzenia na Stadionie Śląskim – podkreśla Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Kluczowe inwestycje województwa śląskiego w 2021 r.

Kluczowe inwestycje zaplanowane na przyszły w budżecie województwa śląskiego to modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego, które będzie funkcjonowało jako Śląski Park Nauki oraz realizacja projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: będzie to budowa i modernizacja dróg wojewódzkich, modernizacja Opery Śląskiej i projekt „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania" skierowany do przedsiębiorców. Dotyczy to także promocji Stadionu Śląskiego. Kocioł Czarownic od sierpnia tego roku jest oficjalnym Narodowym Stadionem Lekkoatletycznym, a w przyszłym roku będzie zaś gospodarzem aż czterech dużych imprez: Mistrzostwa Świata w Sztafetach, Drużynowych Mistrzostwa Europy oraz Memoriałów: im. Janusza Kusocińskiego i Kamili Skolimowskiej.

Wśród wydatków na zadania własne od lat w budżecie województwa śląskie dominuje transport i komunikacja, w tym przede wszystkim wydatki na drogi wojewódzkie. Na zadania drogowe zaplanowano blisko 550 mln zł. To m.in. etapy budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 czy drugi etap przebudowy DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78. Ponad 182 mln zł pochłonie organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki POLREGIO i Koleje Śląskie.

Kolejne miejsce zajmują wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, co ma związek z inwestycją w Planetarium Śląskim. Kolejne są wydatki na administrację publiczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowe oraz na kulturę fizyczną, co związane jest z utrzymaniem Stadionu Śląskiego i organizacją imprez sportowo-kulturalnych.

W przyszłym roku pomoc od województwa otrzymają gminy utrzymujące się przede wszystkim z turystyki. Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia znacznie zmniejszyły wpływy do ich budżetów. Zaplanowano, że w pierwszym kwartale 2021 r. wsparcie otrzymają gminy górskie, a w drugim jurajskie. Pomoc dla tych gmin wyniesie w sumie 100 mln zł.

Budżet w cieniu pandemii

Przyszły rok dla samorządowych budżetów będzie wyjątkowo trudny w związku z sytuacja gospodarczą w czasie pandemii koronawirusa. W województwie śląskim spadek dochodów prognozuje się na 14%, co związane jest z mniejszymi wpływami do budżetu z CIT i PIT. Podobna sytuacja jest w zdecydowanej większości województw. Tylko w czterech z nich: lubelskim, podkarpackim, warmińsko – mazurskim i zachodnio – pomorskim planowane są wyższe dochody niż roku bieżącym.

Najwyższe dochody zaplanowało województwo mazowieckie, kolejne jest małopolskie, a śląskie zajmuje 3 miejsce. Podobnie jest ze spadkiem dochodów. Najwyższe przewiduje się budżecie województwa mazowieckiego – ponad 300 mln zł. Kolejne są województwa małopolskie i śląskie – spadek o ok. 270 mln zł. Województwa mazowieckie i śląskie przewidują też najwyższy spadek wydatków – o około 8%.

fot. UMWS/Tomasz Żak

czytaj więcej:

Marcin Banot

Spiderman ze Świętochłowic znów podbija Paryż. Zobacz to!

Wspinaczka na budynek Polsatu

On jest niemożliwy! Zobacz jak wspiął się na budynek Polsatu

Dts

Tak zmieni się DTŚ i dojazd do Lipin. Zobacz specjalne wideo

Skalka1

Skałka mocno wypięknieje na majówkę. Zobacz te...

Dzwig

Nowe osiedle w Świętochłowicach coraz bliżej....

Lolek

Cyganie w Świętochłowicach. Poznaj historię...

188198743 323347912692210 6689397016833738753 n

Historia Świętochłowic - przedwojenne miasto...