Koleje Śląskie mają nowego prezesa. To już dziewiąty prezes w historii tej spółki

Patryk Świrski został nowym prezesem Kolei Śląskich. Taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza tej kolejowej spółki

Koleje Śląskie
Koleje slaskie

Koleje Śląskie Sp. z o. o. to spółka założona 11 lat temu, 8 kwietnia 2010 roku, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Śląskie, powołana w celu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego.

Od 15 czerwca 2021 Koleje Śląskie mają nowego prezesa. Rada Nadzorcza powierzyła te obowiązki Patrykowi Świrskiemu. To już dziewiąty prezes spółki od dnia jej utworzenia. Nowy członek zarządu został powołany na 3 miesiące. Dotychczasowy (od 1 sierpnia 2019) prezes Aleksander Drzewiecki pozostaje w strukturach zarządu spółki jako wiceprezes.

Patryk Świrski jest menadżerem z ponad 19-letnim doświadczeniem w organizacjach o różnej skali. Z powodzeniem współpracował z firmami z rynku HORECA oraz IT. Nadzorował pięć spółek, zasiadając w ich radach nadzorczych.

W latach 2019-2021 pełnił stanowisko prezesa zarządu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych. Specjalizuje się w realizacji projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem zewnętrznym, pozyskiwaniu środków finansowych z programów krajowych oraz europejskich, a także projektowaniu kampanii rynkowych. Ukończył wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Skład Rady Nadzorczej Kolei Śląskich:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej Świrski Patryk
  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krupa Marcin
  • Członek Rady Nadzorczej Drob Henryk
  • Członek Rady Nadzorczej Reiss Ferdynand
  • Członek Rady Nadzorczej Wiśniewski Arkadiusz
  • Sekretarz Bryl Monika

Skład Zarządu Kolei Śląskich:

  • Prezes Zarządu Świrski Patryk
  • Wiceprezes Zarządu Omięcka Alicja
  • Wiceprezes Zarządu Pyka Wojciech