Koleje Śląskie nagrodzone podczas V Gali Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym!

W dniu 9 grudnia, w Warszawie odbyła się piąta edycja prestiżowej Gali Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Podczas wydarzenia organizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego, Kapituła konkursu przyznała 6 nagród i 9 wyróżnień. Jedna z nagród trafiła do Kolei Śląskich za wdrożenie innowacyjnego projektu pt. Mapa zdarzeń i wydarzeń kolejowych autorstwa Pani Naczelnik Działu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Katarzyny Gawlak.

IMG 6018

Zaimplementowana przez Koleje Śląskie Mapa zdarzeń i wydarzeń kolejowych jest nowatorskim sposobem prezentacji danych dotyczących wydarzeń kolejowych, umożliwiająca natychmiastowe wyciąganie wniosków m.in. na temat miejsc miejsc newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa przejazdów kolejowo-drogowych czy szczególnie narażonych na występowanie potrąceń zwierzyny Rozwiązanie te jest wykorzystywane w procesach szkoleniowych, a także udostępniane maszynistom, którzy dzięki wyposażeniu w urządzenia mobilne mogą zapoznać się w przystępnej formie z wydarzeniami mającymi miejsce na obsługiwanej trasie. Ponadto stałe aktualizacje mapy pozwalają zwiększać poddawany analizie zasób danych o nowe informacje, co wpływa na zachowanie aktualności wykorzystywanego przez maszynistów systemu.

Wartym rozważenia jest wprowadzenie podobnych rozwiązań także przez innych przewoźników kolejowych lub zastosowanie tego typu innowacji na poziomie krajowym przy współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego.

czytaj więcej:

Zdjęcie Główne

Nowe, atrakcyjne oferty w Kolejach Śląskich! Sprawdź i jedź

DSC 5512

Koleje Śląskie wprowadziły innowacyjne oferty dla pasażerów!

Koleje Śląskie Trasa S1 web 0046

Dlaczego pociągi KŚ bywają nieskomunikowane?

Koleje Śląskie poszukują wykwalifikowanych pracowników

Koleje Śląskie poszukują wykwalifikowanych pracowników!

KOLEJ NA BESKIDY 2023 apla na strone 2

Wycieczki po górach dla pasażerów Kolei Śląskich

Przejazdy grupowe fb

W grupie raźniej! specjalna taryfy Kolei Śląskich dla grup

Pociąg Katowice

Koleje Śląskie obniżają ceny biletów na 5 trasach