Kolejna inwestycja tramwajowa w Świętochłowicach

Po zakończeniu przebudowy torowiska wzdłuż ul. Chorzowskiej, w Świętochłowicach szykuje się kolejna ważna inwestycja tramwajowa. Tym razem gruntowną modernizację przejdzie torowisko na ul. Katowickiej. Prace obejmą odcinek od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej.

Torowiska na ulicach Armii Krajowej i Wolności w Chorzowie zostały przebudowane już kilka lat temu, ale obie inwestycje kończyły się na granicy ze Świętochłowicami. Trudno tego nie zauważyć wjeżdżając do tego miasta tramwajem. Czas więc na kolejny krok i modernizacje kolejnego odcinka torowiska.

- Chcemy gruntowanie przebudować fragment torowiska wbudowanego w jezdnię ulicy Katowickiej, co pozwoli nam w nadchodzącym projekcie w nowej perspektywie kontynuować inwestycję już na samej Mijance i dalej do centrum miasta oraz na Zgodę – powiedział Bolesław Knapik, prezes spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Najpierw torowisko na ul. Katowickiej, później Mijanka

Umowę na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Katowickiej, od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej” podpisano w poniedziałek, 6 czerwca 2022 r. Wykonawcą będzie konsorcjum firm: SPAW-TOR z Krakowa, Silesia Invest z Gliwic i Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Grotex z Zabrza.

- Jednym z największych atutów Świętochłowic jest ich lokalizacja, a komfort życia mieszkańców powiązany jest z możliwością szybkiego i skutecznego przemieszczania się do miast ościennych – zarówno transportem publicznym, jak i we własnym zakresie. Stawiamy na rozwój infrastruktury drogowej, której nieodłącznym elementem są również torowiska tramwajowe. Ten konkretny fragment jest tym istotniejszy, że inwestycja Tramwajów Śląskich pokrywa się z naszymi planami dotyczącymi rejonu tzw. Mijanki – zaznaczył Daniel Beger, prezydent Świętochłowic,

Jak tłumaczą w Tramwajach Śląskich inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i buduj. Oznacza to, że generalny wykonawca najpierw musi opracować dokumentację projektową, a później zrealizować prace budowlane.

Będą one prowadzone na ok. 360-metrowym fragmencie ul. Katowickiej od granicy z Chorzowem do skrzyżowania z ul. Żołnierską, obejmując zakresem przebudowę torowiska tramwajowego (ok. 720 metrów toru pojedynczego) wraz z siecią trakcyjną oraz przebudowę infrastruktury podziemnej i drogowej.

Miasto wyremontuje chodniki i zbuduje ścieżkę rowerową

Poza torowiskiem prace obejmą również chodniki i budowę ścieżki rowerowej. Będzie to wkład gminy, a tę część wykona Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunlanych, kierowane przez Jacka Kamińskiego, byłego radnego i prezesa stworzonego przez Daniela Begera stowarzyszenia „Przyjazne Świętochłowice”.

Zgodnie z zapisami umowy etap projektowy wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych ma potrwać maksymalnie 5 miesięcy, a etap budowlany kolejnych 9 miesięcy. Wartość umowy to około 15,7 mln zł brutto, z czego miasto wyłoży 1,2 mln zł. Inwestycja powinna się zakończyć na początku sierpnia 2023 r.