Kolejne podwyżki w Świętochłowicach. Podniesiono czynsze w mieszkaniach komunalnych

Woda, śmieci, a teraz czynsze – to kolejne podwyżki w Świętochłowicach. Zarządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w środę, 20 kwietnia 2022 r.

Świętochłowice

Zgodnie z zarządzeniem stawka czynszowa mieszkań w budynkach komunalnych, należących do gminy Świętochłowice lub w budynkach nie będących własnością gminy, lecz zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej zostaje podwyższona do kwoty 7,90 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

Więcej zapłacą ci, którzy na własny koszt ulepszyli mieszkania

Przypomnijmy, że od kwietnia 2015 roku stawka czynszowa wynosiła 6,70 zł za najem 1 m2 powierzchni mieszkania. Wprowadzona zmiana oznacza, że czynsze w mieszkaniach komunalnych w Świętochłowicach wzrosną teraz o ok. 18%.

Przykładowo czynsz w mieszkaniu o powierzchni 60 m2, czynsz może być teraz wyższy nawet o 70 zł. Jeszcze drożej będą płacili najemcy, których mieszkania są zlokalizowane w budynkach po termomodernizacji. W tym przypadku stawka czynszowa będzie jeszcze o 10% wyższa, wyniesie więc około 8.70 zł. Co ciekawe, poprzednio ten narzut również był mniejszy, wynosił bowiem 7%.

To nie wszystko. Zarządzenie mówi również o tym, że 10% więcej od stawki bazowej zapłacą również najemcy, którzy sami dokonali ulepszeń swojego lokalu mieszkalnego. Dokument nie określa niestety dokładnie, co prezydent Świętochłowic rozumie pod pojęciem ulepszenia lokalu mieszkalnego, jednak teoretycznie może to być np. wymiana okien, lub wymiana pieca na ekologiczny. Ważne, że ulepszenie musiało zostać wykonane samodzielnie przez najemcę.

Co z mieszkaniami socjalnymi?

Najbardziej podwyżkę czynszów mogą odczuć najemcy tzw. mieszkań socjalnych. Do tej pory stawka wynosiła tam 1,60 zł za 1 m2. Nowe zarządzenie zmienia jednak podstawę tych naliczeń i zamiast jednolitej stawki określa, że najem lokalu socjalnego będzie teraz kosztował 50% wysokości stawki najniższego czynszu.

Z treści nowego zarządzenia nie wynikała jednak definicja takiej stawki, dlatego mieszkańcy obawiali się, że ich nowe naliczenia mogą wynosić po prostu połowę stawki nominalnej. Okazuje się jednak, że świętochłowicki MPGL na swojej stronie opublikował stosowny komunikat. Wynika z niego, że czynsz za najem socjalny wynosić będzie ok. 2,6 zł za m2, a więc podwyżka w tym wypadku wyniesie ponad 60%. Największa w historii.

Obniżki czynszu? Będą, lecz na innych warunkach

Podobnie jak w ubiegłych latach i tym razem stosowane będą obniżki od nominalnej stawki. Obniżka 5% dotyczyć będzie najemców mieszkań położonych na strychu budynku, na niskim parterze oraz nieposiadający centralnego ogrzewania lub instalacji gazowej, a także WC i łazienki w lokalu mieszkalnym.

Z kolei o 10% mniej, z uwagi na lokalizację, zapłacą mieszkańcy ulic: Boczna, Doktora Bukowego od ul. Barlickiego do ul. Świdra, Chorzowska od pl. Słowiańskiego do granicy miasta Ruda Śląska, Graniczna, Kaliny, Kamionki, Wolnego, Rudzka, Okrzei, Oświęcimska, Piękna, Sztygarska, Świdra, Świerczyny, Wojska Polskiego od ronda do granicy miasta Ruda Śląska, ul. Wróblewskiego.

Obniżki czy podwyżki?

Dotychczas stawki obniżek czynszu związane z wyposażeniem mieszkania i jego parametrami mogły wynosić nawet połowę czynszu, w co wliczały się różnie parametry techniczne – wynosiła 7%, 9% lub 13% i mogła się sumować. Teraz ta obniżka, to raczej ukryta podwyżka, bo można liczyć chyba jedynie na 5%.

Nowe rozporządzenie, w odróżnieniu od poprzedniego, nie precyzuje bowiem, czy obecne obniżki mogą się sumować, czy też nie. Ponadto z listy wcześniejszych parametrów obniżających czynsz usunięto kilka z nich. Chodzi o mieszkania w oficynie, mieszkania przechodnie i mieszkania z łazienką na klatce schodowej.