Kolejne podwyżki w Świętochłowicach. Stawki za dzierżawę gruntów urosną nawet o 500%!

Nie ma końca podwyżek w Świętochłowicach. Po tych za wodę, wywóz odpadów i czynsze, przyszedł czas na podwyżki za dzierżawę gruntów należących do gminy Świętochłowice oraz do Skarbu Państwa. Zarządzenie w tej sprawie podpisał prezydent Świętochłowic Daniel Beger.

fot. Google
Świętochłowice

Jeszcze nie umilkły echa niedawnych podwyżek opłat czynszowych za mieszkania należące do gminy, a już ukazało się zarządzenie o zmianie stawek czynszów za grunty należące do miasta i Skarbu Państwa. To świeży dokument, opublikowany 9 maja 2022 roku.

Osoby, które korzystają z naszym mieście z dzierżawy gruntów będą musiały liczyć się z podwyżkami sięgającymi nawet pięciokrotności dotychczas obowiązujących stawek. Znacznie drożej za różne formy dzierżawy zapłacą też firmy.

Duże podwyżki dla mieszkańców

W przypadku dzierżawy gruntów pod ogródki przydomowe, czyli najczęściej stosowanej formy dzierżawy, od 6 maja 2022 roku stawka czynszowa za 1 m2 gruntu wynosi 1 zł. W ciągu ostatnich 5 lat dzierżawcy wnosili opłaty w wysokości 0,20 zł/m2.

Jeżeli chodzi o ogródki rekreacyjne stawka rośnie o 300%, z 0,20 zł/m2 do 0,60 zł. Z kolei w przypadku gruntów przeznaczonych na cel rekreacyjny ogólnodostępny z obowiązkiem pielęgnacji i utrzymania terenu nowa stawka jest większa o 60% i wynosi obecnie 0,40 zł za 1 m2.

Drożej również dla firm

Z możliwości dzierżawy gruntów w Świętochłowicach często korzystają także przedsiębiorcy. Tu również zmiany są bardzo duże, choć nie procentowo, to wartościowo. Dla przykładu, dzierżawa w celu prowadzenia działalności handlowej rośnie z 10 do 13 zł/m2, a usytuowanie tablicy reklamowej z 21,75 zł do 26 zł.

Najwyższa podwyżka dotyczy jednak lokowania na gruntach miejskich kontenerów na odzież, gdzie nowa stawka wynosi 10 zł, w stosunku do obowiązującej wcześniej stawki 1,8 zł. Nowym zarządzeniem wprowadzona zostaje też nowa opłata, której wcześniej nie stosowano. Chodzi o zagrody śmietnikowe, za które będzie trzeba odprowadzać opłatę w wysokości 1 zł/m2.

Co z garażami?

Również w przypadku posiadaczy garaży zlokalizowanych na miejskich gruntach opłaty za dzierżawę mocno wzrosną. W przypadku garaży metalowych, nie związanych trwale z gruntem, nowa stawka wynosi 2,30 zł za 1 m2 (wcześniej 1,90 zł). Z kolei w przypadku garaży murowanych obecnie trzeba będzie zapłacić 3,90 zł/m2, ta opłata wcześniej nie obowiązywała.

Wszystkie nowe naliczenia można sprawdzić w załączniku dołączonym do zarządzenia prezydenta, dostępnym pod adresem: https://prawomiejscowe.pl/Urza...

Zmiany dotyczą również dzierżawy gruntów należących do skarbu Państwa, a nowe opłaty za ich użytkowanie są w większości tożsame z tymi, które dotyczą gruntów miejskich. Nowe naliczenia dla tych dzierżaw dostępne są pod adresem: https://prawomiejscowe.pl/Urza...