„KOŁEM PO ŚLĄSKU”, czyli jak pojechać pociągiem, nie płacąc za swój rower czy hulajnogę.

Wsiądź do pociągu, ale nie byle jakiego, tylko do składu Kolei Śląskich. To w nim bezpłatnie przewieziesz i rower, i hulajnogę (bez potrzeby jej składania i chowania w pokrowcu).

Kołem po Śląsku

„KOŁEM PO ŚLĄSKU”

Najnowsza oferta darmowego przewozu własnych ekologicznych dwóch kółek w pojazdach wojewódzkiego przewoźnika, która jest realizowana w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2022. Oferta zacznie obowiązywać od 6 maja 2022.

Kołem po Śląsku - rower

Koleje Śląskie (KŚ) świetnie rozumieją potrzeby turystów i aktywnych mieszkańców, którzy zamieniają mało ekologiczne środki komunikacji na rower (czy hulajnogę) i w ten sposób pragną poznawać i zwiedzać województwo. Wszak, parafrazując znane przysłowie, turystyka kołem się toczy. A „koło” oznacza tu… rower! Gdyż tak właśnie jest on nazywany w gwarze śląskiej. Co więcej, to sympatyczne gwarowe określenie stało się tytułem zadania realizowanego w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2022, czyli unikatowej oferty dla pasażerów kolei, którzy już od 6 maja 2022 będą mogli przewieźć rower lub hulajnogę (co ważne: niezłożoną i nieumieszczoną w pokrowcu) bez potrzeby kupowania dodatkowego biletu.

- Koleje Śląskie za filar swej strategii rozwoju uznają każde działanie, które sprzyja ochronie środowiska, promuje aktywny i sportowy tryb życia oraz akcentuje bogactwo turystyczne województwa śląskiego. — mówi Patryk Świrski, Prezes Zarządu Kolei Śląskich.
- Tym bardziej cieszę się, że my, jako regionalny przewoźnik, będziemy mogli realizować zadanie – wybrane przez mieszkańców w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – które jest w pełni skorelowane ze strategią KŚ. Jestem przekonany, że ta oferta specjalna spotka się z dużym zainteresowaniem podróżnych, a liczba przewiezionych rowerów i hulajnóg potwierdzi, że w naszym województwie stawia się na prozdrowotne formy rekreacji. - uzupełnia Prezes Świrski.

Kołem po Śląsku - hulajnoga

Jakie możliwości daje nam oferta "Kołem po Śląsku"?

Oferta „Kołem po Śląsku” umożliwia bezpłatny przewóz roweru lub niezłożonej i nieumieszczonej w pokrowcu hulajnogi w pociągach spółki Koleje Śląskie. Nadrzędnym celem zadania jest promowanie ekologicznej i przyjaznej dla środowiska formy transportu.

Zasady bezpłatnego przewozu zostały określone w następujący sposób:

1. przez 7 dni w tygodniu do zakupionego i ważnego biletu jednorazowego na przejazd przysługiwać będzie bezpłatny przewóz 1 niezłożonej i nieumieszczonej w pokrowcu hulajnogi;

2. w weekendy, od godziny 15:00 w piątek do godziny 24:00 w niedzielę (do północy), do zakupionego i ważnego biletu jednorazowego na przejazd przysługiwać będzie bezpłatny przewóz 1 roweru (w ramach dostępnej puli miejsc na rower w danym składzie kolejowym).

Zadanie potrwa do wyczerpania puli dostępnych środków (w ramach przyznanego mu budżetu), jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym ten projekt jest realizowany.

Sama pula środków na pokrycie kosztu przewozu rowerów oraz niezłożonych i nieumieszczonych w pokrowcu hulajnóg wynosi 250.000 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy połączeń kolejowych realizowanych przez spółkę Koleje Śląskie wyłącznie na terenie województwa śląskiego.

- Czekamy na podróżnych już od 6 maja 2022 r. - zaprasza Jakub Wosik, rzecznik KŚ.
- Wspólnie promujmy ekologiczne środki transportu i twórzmy modę na kolejowo-rowerowe poznawanie Śląska. Zachęcamy także, by w ten połączony sposób (również na hulajnodze) podróżować z nami do szkoły/na uczelnię, do pracy i z powrotem. - kończy rzecznik przewoźnika.

Szczegółowy Regulamin oferty specjalnej „Kołem po Śląsku” jest dostępny w siedzibie Kolei Śląskich oraz na stronie internetowej pod adresem: kolejeslaskie.pl

###

Dalszych informacji udzieli Państwu: p. Jakub Wosik, rzecznik Kolei Śląskich sp. z o.o.
tel.: +48 727 030 424, e-mail: jakub.wosik@kolejeslaskie.pl