Koniecznie odwiedź Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach jako instytucja kultury odgrywa ważną rolę na kulturalno-edukacyjnej mapie województwa śląskiego. Wypełnia nie tylko swoje podstawowe zadania ochrony wszelkich dóbr dziedzictwa materialnego i niematerialnego, dotyczących dziejów Powstań Śląskich, a także dziejów miasta Świętochłowice. Jest też organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, które przywołują kontekst historyczny okresu odradzania się państwa polskiego w latach1918-1922. Pełni ważną rolę edukacyjną i społeczną.

Muzeum Powstań Śląskich Zdjęcie Główne
Muzeum Powstań Śląskich

Muzeum Powstań Śląskich to muzeum narracyjne, prezentujące zarówno eksponaty, jak i reprodukcje, pozwalające na bezpośredni kontakt z przedmiotami. Za pomocą multimediów oraz wiodącej ścieżki filmowej, zwiedzający zostaje przeniesiony w realia życia Górnego Śląska na początku XX w. Scenografia pomieszczeń nawiązuje do miejsc najważniejszych wydarzeń. Najmłodsi zwiedzający znajdą dla siebie elementy multimedialne pozwalające pogłębić wiedzę historyczną poprzez intelektualną zabawę. Otwarte w październiku 2014 r. Muzeum to nie tylko stała ekspozycja z historyczną narracją o Powstaniach Śląskich i plebiscycie, jakże ważnych wydarzeniach w historii Śląska, których skutki do dziś odczuwamy.

Prowadzona w sposób niezwykle ciekawy multimedialna narracja z wieloma eksponatami z tamtych czasów (unikatowa kolekcja plakatów i wydawnictw propagandowych zachęcających do udziału w plebiscycie w 1921 r., czy broń używana przez Powstańców oraz inne dokumenty, odznaczenia itp.) zachęca nie tylko do zwiedzania i zapoznania się z tematyką, ale też do otwarcia się i proponowania, zwłaszcza osobom młodym, różnych aktywności, poprzez które edukacja sprzyja rozwojowi i uspołecznieniu, poszerza horyzonty i jest płaszczyzną spotkań, wymiany opinii, rozwija zainteresowania, pozwala też dobrze zagospodarować czas wolny. Podjęte działania sprzyjające edukacji oraz duże zainteresowanie ze strony odbiorców pokazują, że jest to właściwy kierunek swoistej mody na muzea, a przez to również identyfikacja z historią regionu i ważnymi wydarzeniami, jakimi były trzy Powstania Śląskie i plebiscyt.

Muzeum Powstań Śląskich

Dla najmłodszych odbiorców przygotowano multimedialną ścieżkę edukacyjną składającą się z 17 aplikacji prezentowanych na osobnych urządzeniach multimedialnych. Na stronie internetowej dostępna jest również aplikacja mobilna na telefon „Powstania Śląskie”, dzięki której można wziąć udział w grze i poznać miejsca związane ze śląskimi zrywami niepodległościowymi rozmieszczonymi w całym województwie. Poprzez odwiedzanie nowych miejsc, zdobywanie punktów i odznaczeń poznaje się historię Powstań Śląskich i plebiscytu.

„Zrozumieć Powstania” – formy aktywności edukacyjnej i kulturalnej

  • Lekcje muzealne dla uczniów wszystkich typów szkół, dostosowane do wieku i percepcji uczestników, organizowane w ramach zajęć szkolnych
  • Urodziny tematyczne dla dzieci w wieku od 6 lat:
  • Warsztaty edukacyjne
  • Ferie z historią i wakacyjne wycieczki po mieście

Szczegóły: www.muzeumpowstanslaskich.pl