Kwalifikacja Wojskowa. Świętochłowice wzywają mieszkańców

Świętochłowice przygotowują się do kluczowego etapu dla młodych obywateli – kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z zawiadomieniem określone grupy wiekowe oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej zostają wezwane do udziału w tym procesie.

Soldier 4768763 1280

W związku z planowaną kwalifikacją wojskową Wojewoda Śląski wzywa wszystkich mieszkańców Świętochłowic, którzy spełniają określone kryteria, do stawienia się na wyznaczonym terminie. Wezwanie dotyczy następujących osób:

 1. Mężczyźni urodzeni w latach:
  • 2005,
  • 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 2. Osoby, które w latach 2022 i 2023:
  • Zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, o ile okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
  • Zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, o ile okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 3. Kobiety urodzone w latach:
  • 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach przewidzianych w przepisach.
 4. Osoby:
  • Ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.
  • O nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, o ile nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla tych osób odbędzie się w Zespole Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 36, w dniach od 11 marca do 22 marca 2024 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 16:30.

Urzędnicy zalecają, aby punktualnie stawić się z dokumentem tożsamości w wyznaczonych dniach i godzinach. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.