Legalizacja wodomierzy - wszystko, co musisz wiedzieć

Gaz, prąd i woda to podstawowe media, za których pobór każdy z nas musi regularnie płacić - zarówno osoba prywatna, jak i zarządca budynku o charakterze komercyjnym. Kontrola poziomu ich zużycia jest możliwa dzięki sprawnym licznikom. Właśnie dlatego tak ważna jest regularna legalizacja wodomierzy, której wykonywanie jest obowiązkiem każdego właściciela. Podpowiadamy, jak często trzeba poddać je przeglądowi, na czym on polega i czy istnieją kary za niezadbanie o terminowość? Przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje.

Legalizacja wodomierzy

Legalizacja wodomierzy

Regularne opłacanie rachunków jest konieczne, by móc cieszyć się swobodnym przepływem wody. Możliwe to jest tylko dzięki okresowym pomiarom z prawidłowo działających liczników. Legalizacja wodomierzy pozwala ustalić, czy urządzenia działają w pełni poprawnie i dokładnie mierzą bieżące zużycie. Cała procedura polega więc przede wszystkim na tym, by upewnić się, że stan licznika zgadza się z faktycznym poborem wody przez użytkowników.

Prawo obowiązujące w Polsce mówi, że legalizacja wodomierzy musi odbywać się dokładnie co 5 lat. Na terenie kraju zostały wyznaczone punkty (określone przez Prezesa Głównego Urzędu Miar), do których musi udać się właściciel, by poddać urządzenie sprawdzeniu. Prawidłowo działający licznik zostanie oznaczony specjalną naklejką lub odpowiednim symbolem na plombie. W takim przypadku może być użytkowane przez następne 5 lat lub do zniszczenia czy usterki. Jeśli podczas kontroli zostaną wykryte nieprawidłowości, konieczna jest wymiana wodomierza na nowy.

W Chorzowie legalizacja wodomierzy może być dokonana w firmie GPW, którą znajdziesz przy ulicy Parkowej 10. Specjaliści oferują korzystne warunki dla swoich klientów, zapewniając kontrolę liczników o dowolnej średnicy. Warto jednak pamiętać, że w wyniku obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 termin realizacji zlecenia może wydłużyć się do ok. 7 dni roboczych.

Legalizacja wodomierzy - przepisy

Legalizacja wodomierzy jest obowiązkiem każdego właściciela urządzenia - określa to dokładnie uchwała Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym miejscu warto zaznaczyć, że licznik jest własnością osoby, która go kupiła, a ten, kto z niego korzysta, jest określony mianem użytkownika (to on odpowiada za opłacanie rachunków). W momencie powierzenia lokalu, właściciel powinien podpisać osobną umowę, która jednoznacznie określa stronę, która w przyszłości będzie musiała dbać o regularne przeglądy wodomierza.

Należy podkreślić, że legalizacja wodomierzy jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy zgłoszone na przegląd urządzenie działa w pełni sprawnie. Jeśli natomiast w czasie kontroli zostaną stwierdzone usterki, konieczna będzie wymiana na nowy model. Musisz wiedzieć, że pierwotnie zamontowany licznik wody można używać przez 5 lat, o ile wcześniej nie dojdzie do usterki lub zniszczenia, które uniemożliwiają jego prawidłowe działanie. Obowiązkiem właściciela jest zgłoszenie każdego problemu od razu po jego zauważeniu. W innym przypadku zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, o czym wspominamy niżej.

Terminowa legalizacja wodomierzy

Okazuje się, że polskie prawo określa nie tylko to, kto i kiedy odpowiada za legalizację wodomierzy. Skutki prawne wynikające z niestosowania się do obowiązku przeglądu określa art.26 ustawy Prawo o Miarach. Co istotne, odpowiedzialność prawna nie dotyczy wyłącznie wspólnot mieszkaniowych - narażone są na nie również osoby prywatne, które nie zadbają o terminowość wykonania legalizacji w swoich domach.

O czym jeszcze musisz pamiętać? Twoim obowiązkiem jako właściciela jest nie tylko terminowa, regularna legalizacja wodomierzy. Bardzo ważne jest, by licznik był używany zgodnie z przeznaczeniem, a odczyty spisywane były w sposób poprawny. Twoim obowiązkiem jest również zgłoszenie każdej usterki.