Na Zgodzie może powstać kompleks muzealny ku pamięci ofiar obozu

W dzielnicy Zgoda zapowiada się na naprawdę wielkie ożywienie. Po zapowiedzianej budowie nowego osiedla mieszkaniowego, zanosi się na zmiany na terenie byłego obozu koncentracyjnego. Może tam powstać kompleks muzealny z izbą pamięci i pomnikiem!

Zgoda

We wtorek 9 marca w Centrum Kultury Śląskiej na Zgodzie odbyła się specjalna konferencja, stanowiąca zarazem formę konsultacji społecznych. Jej tematem było przyszłe zagospodarowanie terenu byłego obozu "Eintrachthutte" na Zgodzie. Jak dobrze wiemy, obecnie jedyną pozostałością i miejscem upamiętniającym tę tragedię jest brama oraz pamiątkowa tablica pomnikowa. To się ma jednak zmienić, ponieważ planowana jest tam poważna muzealna inwestycja.

Jak informuje Urząd Miejski w Świętochłowicach, rozważana jest możliwość wybudowania w tym miejscu kompleksu składającego się z nowego pomnika, parku pamięci, budynku muzealno-edukacyjnego oraz infrastruktury parkingowej wraz z drogą dojazdową. Z pewnością taka inwestycja podniosła by rangę tego miejsca, przy czym na chwilę obecną jest to nadal faza koncepcyjna, a przedstawiony projekt jest założeniem, które może jeszcze zostać zmienione poprzez dalsze konsultacje.

Te konsultacje już trwają. W trakcie spotkania w CKŚ dyskutowano o tym w kręgu wielu środowisk, w tym władz miasta Świętochłowice reprezentowanych przez prezydentów Daniela Begera i Adama Trzebinczyka, historyków Iwonę Szopę i Mariana Piegzę, przedstawicieli komitetu społecznego, organizacji regionalnych. Wśród zaproszonych gości na sali pojawili się m.in. Jerzy Gorzelik, Dietmar Brehmer i Henryk Mercik.

Podczas konsultacji został zaprezentowany projekt Grzegorza Rosengartena i Piotra Owcarza zakładający stworzenie miejsca pamięci wraz z budową centrum muzealno-edukacyjnego „Zgoda”.

Konsultacje dzisiejsze to początek prac nad zagospodarowaniem tego terenu, który chcemy, aby godnie pokazywał pamięć wszystkich ofiar obozów, które się tam znajdowały. Jestem przekonany, że ta symboliczna nazwa „Zgoda” spowoduje, że wszyscy razem w zgodzie i porozumieniu stworzymy miejsce, które pokaże prawdę o minionych wydarzeniach – mówił w czasie konferencji Daniel Beger - prezydent Świętochłowic.