Nowoczesny plac zabaw w Chropaczowie już otwarty. Zobacz, co tam się zmieniło

Na remont placu zabaw w Chropaczowie, przy ul. Kościelnej mieszkańcy tej dzielnicy czekali kilka lat. Zmodernizowano go dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Po modernizacji miejsce to jest już dostępne do zabawy dla dzieci i młodzieży.

Urząd Miejski w Świętochłowicach poinformował szczegółowo o zakresie wykonanych tam prac. Zgodnie ze specyfikacją, ich zakres obejmował:

 1. roboty przygotowawcze, w tym m.in.: wygrodzenie terenu budowy, montaż tablicy informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych,
 2. rozbiórkę obramowania istniejącego chodnika wykonanego z nawierzchni gruntowej ulepszonej (obrzeży betonowych wraz ławą betonową oraz oporem),
 3. rozbiórkę istniejących elementów małej architektury (urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci) wraz z oczyszczeniem oraz transportem do siedziby Wykonawcy świadczącego na rzecz Gminy usługę bieżącej konserwacji i utrzymania należytego stanu technicznego placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy, elementów zdemontowanych, nadających się do powtórnego wykorzystania np. belek drewnianych, siedzisk huśtawki, łańcuchów itp.,
 4. roboty pomiarowe, w tym: geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,
 5. usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z darnią,
 6. roboty ziemny (w tym m.in.: korytowanie oraz wykopy wąskoprzestrzenne pod fundamenty urządzeń),
 7. profilowanie oraz zagęszczenie podłoża gruntowego,
 8. wykonanie obramowania nawierzchni utwardzonej, w tym: wykonanie rowków, ław betonowych, ułożenie elementów obramowania – obrzeży chodnikowych, wykonanie oporów z betonu,
 9. wykonanie warstwy odcinającej (odsączającej) z piasku (dot. nawierzchni utwardzonej),
 10. wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki z niezwiązanego kruszywa (dot. nawierzchni utwardzonej),
 11. ułożenie nowej nawierzchni z drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych – kostki betonowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3,
 12. dostawę i montaż urządzeń zabawowych – piramid linowych wraz z elementami dodatkowymi (tj. tunel, ślizg, zjeżdżalnia rurowa, wejście wspinaczkowe, przejście) oraz uzupełniającymi (tj. linki wspinaczkowe, szyb wewnętrzny, drabinki),
 13. dostawę i montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, tablicy regulaminowej),
 14. rozścielenie oraz wyrównanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z ułożeniem siatki przeciw kretom,
 15. wykonanie nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych,
 16. wykonanie trawników dywanowych siewem,
 17. wywóz i zagospodarowanie lub utylizację materiałów pochodzących z rozbiórek,
 18. wywozu oraz zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych.

Zachęcamy do korzystania z obiektu, zwłaszcza że właśnie poprawiła się pogoda. Oddano na ten pomysł 478 głosów w edycji 2020 budżetu obywatelskiego.