Nowy skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Młodzieżowa Rada Miejska w Świętochłowicach spotkała się na pierwszej sesji w tym roku. Nowi radni złożyli ślubowanie i wybrano nowy skład prezydium rady.

Pierwsza tegoroczna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbyła się 12 października 2023 r. Ślubowanie złożyli nowi radni i wybrano nowy skład prezydium rady. Przewodniczącą MRM została Anna Różyczka, jej zastępcą Julia Milka a sekretarzem rady Paweł Budzowski.

- Był to także moment, w którym wręczyliśmy naszej opiekunce pani Aleksandrze Kani-Gajdzie drobny upominek z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz złożyliśmy szczere podziękowania za wsparcie w poprzednim roku – informują młodzieżowi radni.

W MRM podkreślają, że był to ważny moment, w którym młodzi liderzy przyjęli swoje obowiązki i zobowiązali się do pracy na rzecz naszego miasta. - Razem możemy wprowadzać pozytywne zmiany! - zapewniają.