Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Świętochłowicach

Władze Świętochłowic zapraszają na obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Będzie msza św. w intencji miasta i jego mieszkańców.

fot. gov.pl
Konstytucja 3 Maja

Z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Świętochłowicach, władze miasta zapraszają na uroczystą mszę św. w intencji miasta i jego mieszkańców. Zostanie odprawiona we wtorek, 3 maja 2022 r., o godz. 11.00, w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej przy ul. Armii Krajowej 11 w Chropaczowie. Po mszy zostaną złożone kwiaty na grobach powstańców śląskich na parafialnym cmentarzu.

Pierwsza konstytucja w Europie

Święto Konstytucji 3 Maja zostało ustanowione pierwotnie w 1919 roku i przywrócone w 1990 r. Jest to, obok Narodowego Święta Niepodległości, jedno z najważniejszych świąt państwowych. W tym dniu w 1791 roku Sejm Wielki na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalił, uznaną za pierwszą w Europie i drugą na świecie – po amerykańskiej – nowoczesną ustawę zasadniczą.

Konstytucja majowa przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, a wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być Sejm. Choć obowiązywała przez rok, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji i państwowości. Od 2007 także na Litwie 3 Maja jest świętem narodowym.

czytaj więcej:

Świętochłowice Bohaterów Westerplatte

Ankieta w sprawie ulicy w Świętochłowicach

Świętochłowice Co się dzieje na ul Średniej

Co się dzieje na ulicy Średniej? Najemcy stracą mieszkania?

Świętochłowice Centrum

Kolejne budynki zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej

Chropaczów wycięte drzewa

Wielka wycinka drzew w Chropaczowie

Parafia Chropaczów

15 sierpnia w Chropaczowie stanie mobilny punkt szczepień

Marcin Banot

Spiderman ze Świętochłowic znów podbija Paryż. Zobacz to!

Lokal lagiewnicka

Do wzięcia trzy lokale w Świętochłowicach