Policjanci podsumowali rok w Świętochłowicach

Komenda Miejska Policji przy udziale przedstawicieli innych służb oraz władz miasta podsumowała miniony rok.

KMP Świętochłowice
60 798376

W ostatni czwartek, w głównym biurze policji w Świętochłowicach, odbyło się spotkanie podsumowujące działania policyjne w roku 2023. W zebraniu wzięli udział najwyżsi przedstawiciele lokalnych sił porządkowych i władz, w tym Komendant Miejski Policji insp. Jacek Nowak i jego zastępca, mł. insp. Monika Francikowska, a także przedstawiciele miasta, prokuratury, straży pożarnej i straży miejskiej.

Spotkanie miało na celu przegląd pracy wykonanej przez policję w Świętochłowicach w ciągu roku, z udziałem Komendanta Miejskiego Policji, insp. Jacka Nowaka, i jego pierwszego zastępcy, mł. insp. Moniki Francikowskiej, którzy omówili działania na rzecz miasta i jego mieszkańców. Na uroczystości byli obecni również Zastępca Prezydenta Świętochłowic, Aleksandra Poloczek, Prokurator Rejonowy z Chorzowa, Bogusława Szczepanek-Siejka, Komendant Straży Pożarnej, st. bryg. Piotr Skóra, oraz Komendant Straży Miejskiej, Bogdan Bednarek.

Analizowano ważne aspekty pracy policji w 2023 roku, podkreślając wartość współpracy między różnymi agencjami. Taka kooperacja między policją, prokuraturą, strażą miejską, strażą pożarną i władzami miasta zapewniała skuteczną reakcję na sytuacje kryzysowe.

Spotkanie zakończyło się wyrazami uznania dla pracy policji i podziękowaniami za ich wysiłki. Ustalono również priorytety na nadchodzący rok, skupiając się na dalszej poprawie bezpieczeństwa publicznego i rozwoju współpracy z mieszkańcami. To roczne spotkanie było okazją do refleksji nad osiągnięciami i wyznaczeniem kierunków na przyszłość, tworząc mocną bazę dla dalszych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Świętochłowic.