Przerwij koszmar w czterech ścianach!

W czasie epidemii koronawirusa wielu z nas pozostaje w zamknięciu, a wtedy narastają negatywne emocje i w wyjątkowo trudnej sytuacji znalazły się osoby doświadczające przemocy domowej. Dlatego w Świętochłowicach ruszyła kampania „Przerwij koszmar w czterech ścianach”.

Przemoc

Całodobowy telefon interwencyjny - 509 398 668

Kampania adresowana jest do osób krzywdzonych, agresorów oraz świadków przemocy. Pod numerem 509 398 668 działa już całodobowy telefon interwencyjny.

- Nastał dla nas wszystkich bardzo trudny czas, rodzi się wiele napięć, złości, frustracji, jednak nie można być obojętnym wobec drugiego człowieka, wobec dziecka, osoby starszej, zwłaszcza, gdy doświadcza przemocy i niewłaściwego traktowania. Zawsze należy reagować na to, co złe, co niszczy czyjąś godność – podkreśla Katarzyna Michalak, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach, który koordynuje działania w ramach kampanii.

Świętochłowicka kampania opiera się na trzech filarach:

  • budowaniu w osobach doświadczających przemocy pewności, że nie zostają pozostawione same sobie oraz oddania w ich ręce, narzędzia, dzięki któremu będą mogły poinformować innych o tym, że potrzebują pomocy;
  • rozładowywania napięcia i frustracji u sprawców przemocy domowej, którzy również będą mogli skorzystać z pomocy specjalisty;
  • wytworzeniu poczucia społecznej odpowiedzialności wśród mieszkańców oraz kształtowaniu wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka oraz przełamanie bariery psychologicznej związanej ze zgłaszaniem aktów przemocy przez ich świadków

- Bezpieczeństwo mieszkańców to dla mnie absolutny priorytet. Dotyczy to nie tylko aspektu walki z koronawirusem, ale też skutków społecznych izolacji. Niezwykle ważne jest wsparcie osób, które zamknięte w czterech ścianach ze swoim oprawcą, muszą mieć pewność, że otrzymają pomoc. Sprawca natomiast musi wiedzieć, że nie uniknie odpowiedzialności za znęcanie się – podkreśla Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.

W akcję włączyły się również Straż Miejska w Świętochłowicach oraz Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach.

fot. Pixabay/Tumisu