Przy Szkole Podstawowej nr 10 w Świętochłowicach powstanie zielony ogród. To będzie prawdziwa oaza spokoju ze strefami edukacyjno-terapeutycznym

Ogród przy SP10 Świętochłowice 2

Projekt Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 im. Janusza Korczaka w Świętochłowicach zyskał uznanie i został nagrodzony w konkursie „Różnorodność biologiczna”. Wkrótce przy szkole powstanie zielona, bezpieczna przestrzeń z miejscem na zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i rekreację.

Konkurs zorganizowany praz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został rozstrzygnięty. Projekt Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 im. Janusza Korczaka w Świętochłowicach został wyróżniony, placówka otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 8 tys. zł. Projekt zakłada powstanie zielonej, bezpiecznej przestrzeni otaczającej szkołę. Ogród będzie miejscem edukacyjno-terapeutycznym, podzielonym na dwie strefy: edukacyjno-rekreacyjną z roślinami ozdobnymi oraz edukacyjną z ogródkiem warzywno-ziołowym. Na terenie „Zielonej oazy spokoju” będą prowadzone zajęcia z przedmiotów przyrodniczych, edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zajęć lekcyjnych, terapeutycznych i dodatkowych.

Nacisk został położony na działanie praktyczne. Uczniowie będą zdobywać wiedzę z zakresu ekologii poprzez doświadczenie. Od dawna wiadomo, że zieleń pozytywnie wpływa na człowieka, a częsty kontakt z przyrodą działa zbawiennie. Zielona oaza z pewnością przyniesie pozytywne rezultaty, na sprawność ruchową podopiecznych, ich wiedzę. To będzie także ciekawa lekcja przyrody. Obcowanie z przyrodą i udział w jej odradzaniu może być doskonałą terapią sensoryczną i socjologiczną.

Ogród przy SP10 Świętochłowice 2

czytaj więcej: