Radny wzywa prezydenta do działania. Chodzi o zalegające śmieci na Zgodzie

Dawid Malcherek to najmłodszy ze świętochłowickich radnych, który zasiada w rajcowskich ławach po raz pierwszy. Reprezentuje dzielnicę Zgoda, w której doszło do sytuacji nadmiernego nagromadzenia śmieci, w postaci tzw. dzikiego wysypiska, przy ul. Wiśniowej. Wystosował do prezydenta miasta swoiste wezwanie o naprawienie tego problemu.

Grafika z oficjalnego profilu Radnego Dawida Malcherka
Malcherek

W środę 27 października, w godzinach wieczornych na oficjalnym profilu facebook'owym radnego pojawił się apel opatrzony stosowną grafiką.

Wzywam Daniela Begera - Prezydenta Świętochłowic do pilnej interwencji i zmobilizowania służb miejskich w celu zlikwidowania dzikiego wysypiska. Uważam, że tego typu problemy powinny być usuwane natychmiastowo! Panie Prezydencie, obecna sytuacja jest daleka od koncepcji przyjaznego miasta, którą obiecywał Pan w kampanii wyborczej. Liczę na szybką refleksję - czytamy na profilu radnego.

Jednocześnie radny wskazuje, że problem został zgłoszony przez niego jeszcze w styczniu 2021 roku, radny miał złożyć wówczas stosowną interpelację. Niestety do tej pory sprawa nie została pozytywnie zakończona.

Grafika z oficjalnego profilu Radnego Dawida Malcherka