Ranking Perspektywy 2022: Najlepsze szkoły średnie w Świętochłowicach

Jakie są najlepsze szkoły średnie w Świętochłowicach? Ogłoszono Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022. Po uwagę brano wyniki z matur, sukcesy w olimpiadach czy wyniki egzaminu zawodowego.

fot. pixabay.com
Szkoła

Ranking szkół średnich został przygotowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 24. W tym roku zwycięzcami Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022 zostali: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum). W woj. śląskim najlepsze szkoły to V LO w Bielsku-Białej i Technikum nr 4 w Jastrzębiu Zdroju.

Najlepsze szkoły średnie ze Świętochłowic

Świętochłowickie szkoły są niestety daleko w tym rankingu. Najlepsze liceum, czyli Salezjańskie LO w zespole szkół Don Bosko jest dopiero na 69. miejscu w woj. śląskim i na 608. w rankingu ogólnopolskim. Kolejne jest I LO im. Jana Kochanowskiego, które znalazło się na 116. miejscu w województwie, a w kraju jest poza pierwszym tysiącem. Wśród szkół technicznych Świętochłowice wypadają lepiej, niż w przypadków liceów. Salezjańskie Publiczne Technikum w zespole szkół Don Bosko jest na 23. miejscu w województwie śląskim i 156. w kraju. Pozostałe szkoły są poza tą klasyfikacją.

Kryteria rankingu Perspektywy 2022

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu Perspektyw ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2022 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2022 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).