Seniorze ze Świętochłowic, zgłoś się do Miejskiej Rady Seniorów!

Obecnie 9 seniorów z naszego miasta może zgłosić swoją kandydaturę do Miejskiej Rady Seniorów, gdyż w poniedziałek, 2 sierpnia rozpocznie się nabór na kolejną 4-letnią kadencję. Zobacz, co daje uczestnictwo w takiej radzie.

Rusza nabor do Miejskiej Rady Seniorow

Rada Seniorów działa już w wielu miastach w Polsce, w jej skład wchodzą aktywni seniorzy i osoby działające na ich rzecz. Rada Seniorów służy integracji i wspieraniu środowiska osób starszych, w stosunku do władz miasta pełni rolę doradczą, konsultacyjną i inicjatywną. W naszym mieście została powołana w 2015 roku.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać i złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim, w Referacie Dialogu i Aktywizacji Społecznej - pokój 216 (I piętro).

Nabór do Miejskiej Rady Seniorów potrwa do 27 sierpnia. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 349 18 36