Gastronomia liczy na dalszą pomoc. Miasto podejmuje rozmowy.

Stan pandemii trwa. Obostrzenia dla gastronomii ciągle pozostają w mocy. Nie dziwi więc, że przedsiębiorcy z tego sektora liczą na kolejne pomocowe działania miasta. Przypomnijmy, że niedawno Rada Miejska uchwaliła zwolnienie ich z opłaty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu. To jednak ciągle za mało, dlatego w Urzędzie Miejskim odbyły się niedawno kolejne dwa spotkania, których celem jest wypracowanie możliwych, kolejnych form pomocy.

Gastro

Zapytaliśmy w Urzędzie Miejskim, jakie są możliwości dalszej pomocy. Uzyskaliśmy informację, że w dniach 15 i 17 lutego przedstawiciele przedsiębiorców z sektora HORECA, czyli branży gastronomicznej oraz hotelarskiej spotkali się na sali sesyjnej z władzami Świętochłowic. W atmosferze zrozumienia dyskutowano tam na temat rozwiązań, które z jednej strony zapewniłyby przedsiębiorcom spokojniejszy byt w czasie, kiedy nie mogą świadczyć swych usług w pełnym wymiarze, a z drugiej nie naraziłyby gminy na znaczne straty przychodów, jakie miasto uzyskuje z tego sektora. Niezbędny jest zatem kompromis.

Oczekiwania są duże, nie ma co ukrywać, ale trzeba zrozumieć przedsiębiorców, że zwiększenie pomocy to w dużym stopniu być albo nie być dla wielu z nich. Propozycje, jakie z ich strony padały, w części dotyczyły dalszego obniżania lub zwalniania z opłat (np. podatku od nieruchomości), lecz najwięcej postulatów dotyczyło możliwości zorganizowanego wsparcia dla nich w zakresie promocji, reklamy a także udostępniania miejskiej infrastruktury na poczet organizacji różnych imprez i eventów, podczas których przedsiębiorcy mogliby znacznie częściej wychodzić ze swoją ofertą w terenie.

Pomysły, jakie się pojawiły dotyczyły udziału w jarmarku wielkanocnym, organizacji różnego typu festynów, a nawet miejskich targów gastronomii. Przedsiębiorcy liczą również na wsparcie ich oferty w miejskich mediach oraz wykorzystanie do ich promocji systemów reklamy zewnętrznej, a także na możliwość ekspozycji ich materiałów reklamowych w miejskich jednostkach. Z pewnością rozmowy te finalnie doprowadzą do wypracowania korzystnych dla wszystkich rozwiązań.