Świętochłowice mają nowego radnego. To były prezes miejskiej spółki. Zamienił się rolami z dotychczasowym radnym

Podczas sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, który odbyła się w czwartek, 24 marca, ślubowanie złożył nowy radny, Gerard Glombik. To były prezes świętochłowickiego MPGK i były członek MPUK. Zastąpił Jacka Kamińskiego, obecnie zajmującego funkcje, które dotychczas sprawował... Glombik.

Gerard Glombik został nowym radnym

Gerard Glombik w tej kadencji samorządu objął już piątą funkcję w sektorze publicznym Świętochłowic. Zaczynał bowiem jeszcze w roku 2019 w MPGL, a następnie pełnił obowiązki dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Lipinach. Po kilku miesiącach został jednocześnie prezesem MPGK i członkiem zarządu MPUK. Obecnie jest radnym.

Nowy radny nie jest w lokalnej polityce nowicjuszem. To znany w Świętochłowicach samorządowiec z wieloletnim stażem w Radzie Miejskiej. Przypomnijmy: był nawet jej przewodniczącym. Wcześniej był związany między innymi z Ruchem Ślązaków oraz „Porozumieniem Świętochłowickim” Eugeniusza Mosia.

Kamiński za Glombika, Glombik za Kamińskiego

Gerard Glombik osiągnął wiek emerytalny. Choć teoretycznie nie przeszkadza to w pełnieniu funkcji w zarządzie spółek, to jednak jego miejsce zajął Jacek Kamiński, prezes prezydenckiego stowarzyszenia „Przyjazne Świętochłowice”. Przypomnijmy również, że Kamiński zastąpił na tym stanowisku obecnego prezydenta, Daniela Begera. W zarządzie „Przyjaznych Świętochłowic” jest również Gerard Glombik.

Aby Jacek Kamiński mógł objąć stanowiska w zarządzie obu miejskich spółek, musiał zrezygnować z mandatu radnego. Polityczne status quo zostało jednak utrzymane, ponieważ zarówno Kamiński jak i Glombik startowali z tej samej listy wyborczej, w tym samym okręgu wyborczym, a Glombik zajął w ostatnich wyborach miejsce tuż za Kamińskim.