Świętochłowice: policjanci kontrolowali autobusy i ciężarówki

Policjanci ze świętochłowickiej drogówki wzięli na celownik pojazdy o wadze powyżej 3,5 tony. W trakcie akcji skontrolowano pół setki autobusów i ciężarówek.

60 801193 g

W ramach ogólnopolskich działań "BUS & TRUCK" przeprowadzonych wczoraj, policjanci z drogówki w Świętochłowicach skupili się na kontroli stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, zabezpieczenia ładunków, czasu pracy kierowców oraz liczby pasażerów. Pomimo skupienia na tych aspektach, zdarzały się również inne wykroczenia.

Celem tych działań było wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w transporcie drogowym, aby zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, w tym oświetlenie, oznakowanie i wyposażenie dodatkowe. Sprawdzali również dokumenty związane z transportem drogowym, czas pracy kierowców i ich trzeźwość.

Podczas akcji, 6 funkcjonariuszy z drogówki w Świętochłowicach przeprowadziło kontrolę blisko 50 pojazdów, zatrzymując 5 dowodów rejestracyjnych z powodu nieprawidłowości technicznych. Wykryli ponad 30 wykroczeń, z których 25 zakończyło się nałożeniem mandatów karnych.