Świętochłowickie szkoły średnie nie odstawały poziomem od tych z ościennych miast

Jeszcze pod koniec lat 60. XX wieku o uczniach ogólniaka mówiło się, że to przyszła inteligencja. Był to czas, gdy dążono do tego, by jak najwięcej młodzieży zdobywało średnie wykształcenie. Pisze: Marian Piegza.

Szkoly swiony

Możemy powiedzieć, że powojenna świętochłowicka edukacja na poziomie średnim rozpoczęła się 1 IX 1948 roku, gdy wprowadzono czteroletnie licea ogólnokształcące, a w mieście powstała pierwsza szkoła średnia, czyli Szkoła Ogólnokształcąca (Rozwojowa) Koedukacyjna. Mieściła się w budynku przy ulicy Sienkiewicza, a jej pierwszym dyrektorem był Włodzimierz Krzyżak. To dzisiejsze I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego, które od 1970 roku znalazło lokum przy ulicy Licealnej.

Warto podkreślić, że szkoła ta nie miała sali gimnastycznej (uczniowie korzystali z pobliskiej, przedwojennej sali Białasa), nie było też auli. Obowiązkowe wówczas apele miały miejsce na korytarzu, a większe szkolne uroczystości oraz matury pisemne były w niedalekiej sali widowiskowej zwanej Szastokiem. Mimo tych niedogodności placówka prezentowała poziom miast ościennych, a absolwenci dostawali się na studia i byli cenionymi pracownikami także w rodzinnym mieście.

Najpierw szkoła zawodowa, później salezjańska

A jak wyglądała sytuacja z innymi szkołami średnimi? Otóż w roku 1948 przy ZUT Zgoda Ministerstwo Przemysłu Maszynowego zorganizowało średnią szkołę zawodową dla młodzieży i pracujących, którą przeniesiono w roku 1953, czyli po pierwszej maturze, do zakładów „Konstal” w Chorzowie. Jednak od roku 1958 ponownie zaistniała w starym miejscu szkoła zawodowa. Najpierw funkcjonowała w drewnianym baraku dawnej szkoły, potem oddano specjalny warsztat i nowe pomieszczenie, a wreszcie w 1963 roku zyskała własny budynek typu pawilonowego. Około 1980 roku długoletni dyrektor placówki (Eugeniusz Woldan, wcześniej nauczyciel tej szkoły) doprowadził do jego rozbudowy, a potem zainicjował dobudowę hali gimnastycznej. Szkoła prowadziła kształcenie na poziomie zawodowym i średnim w zawodach zapewniających pełne zatrudnienie absolwentów w zakładzie na Zgodzie. Jednak ZUT „padały”, więc w 1991 roku szkołę przejęło Towarzystwo Salezjańskie, które ukończyło również rozpoczętą budowę przyszkolnej hali sportowej, a potem rozbudowało pozostałą część szkoły.

Działało też Liceum Medyczne

Od 1 IX 1962 roku w naszym mieście prężnie działało Liceum Medyczne Pielęgniarstwa, które mieściło się najpierw w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sienkiewicza (prowadziło zajęcia w godzinach popołudniowych), a nadzór nad szkołą sprawował Wojewódzki Wydział Zdrowia. Funkcję dyrektora objął Władysław Gorlas (początkowo łączył kierowanie tą szkołą z prowadzeniem LO, a potem z etatem Inspektora Oświaty). Zajęcia praktyczne przyszłe pielęgniarki realizowały w zaadaptowanych pomieszczeniach dawnej restauracji przy ul. Dworcowej 12. Kierowała szkoleniem zawodowym Hildegarda Rostalska przy pomocy Gabrieli Gorol i Barbary Szydłowskiej-Witek. Praktykę zawodową uczennice miały głównie w miejscowych szpitalach. Od września 1967 roku dyrektorem „medyka” została Bronisława Kilkowa, której starania o nowe lokum zaowocowały przyznaniem budynku po SP 9 (dawna szkoła ewangelicka) przy ul. Dworcowej 16. Utworzono pięć sal lekcyjnych, gabinet higienistki, sekretariat, pokój nauczycielski, harcówkę (nadal jednak korzystano z pomieszczeń w niedalekim budynku do ćwiczeń praktycznych). W roku 1977 ulokowano tu Miejską Izbę Regionalną (przyszłe Muzeum Miejskie), a szkoła przeniosła się do Lipin, gdzie z uwagi na niż demograficzny zlikwidowano SP 14 (przy obecnej ul. Bukowego).

Drugie LO w Świętochłowicach powstało w 1977 roku

Dążenie do upowszechnienia średniego wykształcenia spowodowało, że w roku 1977 oferta edukacyjna Świętochłowic została poszerzona o II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja. Placówkę stworzono na bazie istniejącej od 1960 roku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Szopena 1. Początki szkoły były trudne i skromne, lecz operatywność Ryszarda Formy, pierwszego dyrektora, spowodowała, że w krótkim czasie szkoła zaczęła zmieniać swe oblicze. W roku 1999 placówkę przeniesiono na teren Chropaczowa.

Jak mają się świętochłowickie szkoły średnie współcześnie? Matura wiosną roku 2023 wyglądała inaczej aniżeli w latach poprzednich. Absolwenci 4-letniego liceum pisali ją w nowej formule, która była sprzęgnięta z podstawą programową obowiązującą od 2019 roku. Druga, przeprowadzona równolegle z nią, to ostatnia matura dla absolwentów jeszcze 4-letniego technikum, którzy realizowali podstawę programową z 2012 roku. „To matura, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2015 r. Stąd dwie nazwy: Formuła 2015 i Formuła 2023 – informował dyrektor CKE Marcin Smolik”.

W związku z tym w Świętochłowicach do matury przystąpili tylko uczniowie ogólniaków.

Obecnie w naszym mieście działają trzy licea ogólnokształcące, które w podsumowaniu matur w roku 2023 osiągnęły następujące wyniki: zdawalność matur 83,08% (dla porównania Ruda Śląska 88,62%, Chorzów 91,11%, zaś średnia krajowa to 84,4%). W rozbiciu na szkoły mamy zdawalność: 87,72% (I LO), 65,52% (II LO) i 88, 64% (Szkoła Salezjańska). Wchodząc w szczegóły, to: język polski (poziom podstawowy) 62,00% (I LO), 55,78 % (II LO) i 71,50% (Szkoła Salezjańska); język angielski (poziom podstawowy) 78,10% (I LO), 68,56% (II LO), 84,61% (Szkoła Salezjańska); matematyka (poziom podstawowy) 57,24% (I LO), 43,34% (II LO), 69, 14% (Szkoła Salezjańska). Kolejność łatwo sobie ustalić. Warto jeszcze wspomnieć, że do egzaminu z matematyki (na poziomie rozszerzonym) przystąpili wyłącznie uczniowie ze Szkoły Salezjańskiej i wszyscy go zdali. Dodajmy też, że średni wynik miasta to: 63,65% z języka polskiego (poziom podstawowy), 78,05% również na poziomie podstawowym z języka angielskiego oraz 58,05% na tymże poziomie z matematyki.

Festiwal gorczycki

Może Cię zainteresować:

18. Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego 2023 to 11 świetnych koncertów w 8 miastach woj. śląskiego. Na prawie wszystkie wstęp jest wolny

Autor: Katarzyna Pachelska

29/08/2023

Historia nie musi być nudna dla młodzieży Przykład Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Może Cię zainteresować:

Historia nie musi być nudna dla młodzieży. Przykład? Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Autor: Reklama

26/08/2023

No woman no jazz Muzyczny festiwal w Świętochłowicach

Może Cię zainteresować:

„No woman no jazz”. Trzydniowy festiwal muzyczny w Świętochłowicach

Autor: Redakcja NGS24

10/08/2023

czytaj więcej:

Świętochłowice Góra Hugona 3

O budynkach przy ulicy Hugona 1 i 2

Świętochłowice

75-lecie praw miejskich Świętochłowic

245489011 1788021441406750 2223256982740625451 n

Urodziny Muzeum Powstań Śląskich z rezygnacją Dyrektora

Wspinaczka na budynek Polsatu

On jest niemożliwy! Zobacz jak wspiął się na budynek Polsatu

Wieze

Świętochłowickie dwie wieże zapierają dech na...

Straz

Świętochłowice bardzo szanują strażaków. Z...

Koscioly

Kościoły Świętochłowic. Czy na pewno znasz ich...