Szpital w Świętochłowicach może zostać zamknięty! To jedna z opcja przedstawiona przez prezydenta Daniela Begera

Prezydent Świętochłowic, Daniel Beger, poinformował, że szpital miejski w Piaśnikach jest fatalnej sytuacji finansowej i podał sposoby wyjścia z tej sytuacji. Jednym z nich ma być… zamknięcie szpitala!

Szpital świętochłowice

Informacje o fatalnej sytuacji finansowej świętochłowickiego szpitala prezydent Daniel Beger przekazał miejskim radnym na spotkaniu komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa w poniedziałek, 21 lutego 2022 r. Choć o stanie finansów placówki wiedział o wiele wcześniej.

- Na początku roku na moje biurko trafił raport Zarządu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach oraz wniosek o dokapitalizowanie ZOZ tylko na ten rok kwotą… 8 mln zł! - podał prezydent w mediach społecznościowych.

Bez tych pieniędzy szpital w Piaśnikach nie przetrwa, a wyłożyć musiałoby je miasto. Jednak w miejskiej kasie takich pieniędzy na szpital nie ma, co przyznał prezydent Daniel Beger. Wskazał rownież, że w 2022 r. „drastycznie wzrosną koszty funkcjonowania szpitala” – w zakresie usług, energii i zakup materiałów o ponad 2 mln zł, a w zakresie oczekiwań płacowych personelu medycznego o 6,6 mln zł.

Rozwiązaniem problemów szpitala ma być… jego likwidacja

Prezydent Świętochłowic wskazał trzy sposoby wyjścia z tej sytuacji. Jego zdaniem najlepszym wyjściem jest… zamknięcie nierentownej placówki. Wskazał, że „wygenerowane oszczędności i przychody ze sprzedaży nieruchomości” można przeznaczyć „na poprawę jakości życia w mieście”. Dodał jednak, że wiązałoby się to „ze znacznym ograniczeniem dostępu do usług medycznych w Świętochłowicach”.

Inną rozwiązaniem wskazanym przez Daniela Begera jest zgoda na dokapitalizowanie i utrzymanie szpitala w „niezmienionej formie i strukturze”. To – jak dodał prezydent – wiązałoby się z „corocznym zadłużaniem się miasta oraz rezygnacją z części inwestycji i wydatków bieżących”. Zdaniem Daniela Begera to spotęguje problemy szpitala i sprawi, że „konsekwencje odczują przede wszystkim mieszkańcy”.

Trzecia opcja zaproponowana przez prezydenta to restrukturyzacja szpitala. Pierwszy krokiem miałaby być likwidacja Oddziału Pediatrii, a „uwolnione środki finansowe w wysokości przekraczającej 800 tys. zł oraz infrastruktura oddziału przeznaczone zostaną głównie na rozwój świadczeń rehabilitacyjnych ogólnoustrojowych, neurologicznych i pocovidowych”.

- Dzięki temu w miejsce pustych łóżek pediatrycznych powstanie szybszy dostęp do opieki medycznej dla starzejącej się populacji naszego miasta, a rozbudowany oddział przyniesie dodatkowy przychód, który wraz z oszczędnościami odciąży koszty utrzymania całego szpitala – zaznacza Daniel Beger.

Jak oceniane są propozycje prezydenta Begera?

Radny Rafał Świerk, przez wiele lat związany ze szpitalem w Piaśnikach, zwrócił uwagę, że prezydent Daniel Beger nie uczestniczył w obradach komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa dotyczącej sytuacji w szpitalu, choć sam poprosił o jej zwołanie. - Należy to uznać za przejaw braku pełnej odpowiedzialności za sytuację w szpitalu i ogólnie w świętochłowickiej służbie zdrowia – podkreśla radny.

- Szpital potrzebuje systemowych rozwiązań, które jednak powinny zostać oparte nie na jednym zwołanym na szybko zebraniu, ale na prowadzonych na wszystkich szczeblach samorządu konsultacjach, również z udziałem zarządu i personelu szpitala, a także z udziałem mieszkańców – dodaje Rafał Świerk.

Adam Trzebinczyk - były wiceprezydent miasta, który przez blisko dwa lata był odpowiedzialny za nadzór nad szpitalem – wskazuje, że plan restrukturyzacji placówki został przygotowany przez wcześniejszy zarząd szpitala już ponad 1,5 roku temu. Dodaje, że likwidacja jednego oddziału nie rozwiąże problemu.

- Potrzebna jest bardzo głęboka analiza sytuacji zarówno po stronie samorządowej, jak również po stronie branżowej. Brak konsultacji społecznych oraz rozmów ze środowiskiem lekarskim i pielęgniarskim tylko dowodzi tego, że prezydent Beger na szybko próbuje zgasić ten trudny problem – podkreśla Adam Trzebinczyk.

Wiceprezydent dodał, że na posiedzenie komisji zdrowia w sprawie szpitala należało zaprosić także personel placówki, wtedy – jego zdaniem – można by było wypracować więcej rozwiązań.

czytaj więcej:

Anita Przytocka ZOZ Świętochłowice

Szpital w Świętochłowicach wraca do walki z koronawirusem

ZOZ Świętochłowice

Koniec pediatrii w Świętochłowicach

Świętochłowice dzielnicowi

Dzięki dzielnicowym kobiety z COVID-19 trafiły do szpitala

Marcin Banot

Spiderman ze Świętochłowic znów podbija Paryż. Zobacz to!

Wspinaczka na budynek Polsatu

On jest niemożliwy! Zobacz jak wspiął się na budynek Polsatu

Dts

Tak zmieni się DTŚ i dojazd do Lipin. Zobacz specjalne wideo

Swietochlowice szpital

Koronawirus w świętochłowickim szpitalu!