Trudna sytuacja szpitali powiatowych. W Centrum Kultury Śląskiej podpisano list otwarty do Ministra Zdrowia

O trudnej sytuacji szpitali powiatowych, dyskutowano podczas zorganizowanej w Centrum Kultury Śląskiej konferencji. W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy i prezesi szpitali, a także samorządowcy. Podczas spotkania złożono także podpisy pod otwartym listem adresowanym do Ministra Zdrowia.

Dyskusja o sytuacji szpitali powiatowych

Podczas konferencji dyskutowano m.in. o roli samorządu w organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia. Zbilansowanie działalności tego typu placówek staje się coraz większym wyzwaniem. Problem stanowi m.in. wzrost wynagrodzeń pracowników. Mimo swojej zasadności, w wielu przypadkach pozostaje on bez pokrycia środków przeznaczonych na wypłaty pensji. Dodatkowe problemy spowodowała sytuacja związana z wojną w Ukrainie, czy inflacja. Wiele usług w zakresie zaopatrzenia placówek medycznych podległo już drastycznym wzrostom. Ogromne sumy przeznaczane na szpitale powiatowe, często nie mogą przyczynić się do ich rozwoju, a jedynie pokryciu bieżących strat. W przypadku świętochłowickiej placówki - władze miasta były zmuszone przeznaczyć na taki cel 7 mln zł ze sprzedaży nieruchomości o wartości 16 mln zł.

Jednym z założeń spotkania było podpisanie otwartego listu do Ministra Zdrowia.

- Służba zdrowia wiemy, że kuleje. Jest konieczność, żeby były takie spotkania. Jako samorządowcy ale też specjaliści z branży medycznej zwracamy się do pana ministra oficjalnie o podjęcie działań, które uzdrowią sytuację w służbie zdrowia. O konkretach będziemy jeszcze rozmawiać. Ja będę próbował przypominać, żeby w ślad za tym pismem odbyły się kolejne spotkania już merytoryczne z osobami decyzyjnymi, tak żeby te efekty były w praktyce, a nie tylko w teorii - powiedział Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.

W liście poruszono kwestie pacjenta i jego dobra będącego najwyższą wartością w systemie ochrony zdrowia. Minister wzywany jest do podjęcia pilnych działań i wdrożenia rozwiązań mających na celu poprawę obecnej sytuacji finansowej. Mieszkańcy mają mieć zapewniony dostęp do świadczeń medycznych w bezpiecznie funkcjonujących podmiotach. Podpisani pod listem zwrócili również uwagę, że tylko stabilne zasady finansowania pozwolą na pokrycie rosnących kosztów bieżącej działalności szpitali.

Konferencję zorganizowali Miasto Świętochłowice oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy wsparciu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.