Swietochlowice um

RIO negatywnie oceniła wykonanie budżetu Świętochłowic. Zaważyły długi z poprzedniej kadencji!

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała negatywną opinię o przedłożonej przez prezydenta Świętochłowic informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Na tę decyzję wpływ miały przede wszystkim zobowiązania zaciągnięte w poprzedniej kadencji samorządu.