RIO negatywnie oceniła wykonanie budżetu Świętochłowic. Zaważyły długi z poprzedniej kadencji!

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała negatywną opinię o przedłożonej przez prezydenta Świętochłowic informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Na tę decyzję wpływ miały przede wszystkim zobowiązania zaciągnięte w poprzedniej kadencji samorządu.

Swietochlowice um

Wynik budżetu Świętochłowic za I półrocze 2020 r. to nadwyżka w wysokości ponad 3,4 mln zł, a nadwyżka operacyjna, rozumiana jako różnica między dochodami a wydatkami miasta, wyniosła ponad 2,3 mln zł. Wynik wydaje się dobry, ale Regionalna Izba Obrachunkowa zauważyła, że udało się go osiągnąć dzięki odroczeniu terminów płatności zobowiązań przypadających do zapłaty w tym okresie, na łączna kwotę ponad 7,7 mln zł. RIO podkreśla, że gdyby miasto poniosło te wydatki w pierwotnych terminach płatności, to deficyt budżetowy sięgnąłby ponad 5,4 mln zł.

- Skład w pełni podtrzymuje pogląd wyrażony w negatywnej opinii z wykonania budżetu za 2019 r. jak i we wcześniejszych opiniach, że wykonana nadwyżka operacyjna nie stanowi przesłanki do pozytywnej oceny wykonania budżetu bowiem terminowe uregulowanie zobowiązań odroczonych spowodowałoby, że zamiast nadwyżki operacyjnej miasto wykazałoby deficyt operacyjny – czytamy w opinii RIO.

Dług po poprzednich władzach Świętochłowic to ponad 86 mln zł!

Zobowiązania, o których mowa w opinii RIO to efekt polityki poprzednich władz Świętochłowic. W sumie miasto ma jeszcze do spłaty ponad 86 mln zł! To przede wszystkim zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje w poprzednich latach, a także zaległe składki m.in. na komunikację publiczną.

- Niemniej jednak cały czas je regulujemy i spłacamy zaległości z ubiegłych lat. Konsekwentna poprawa sytuacji finansowej następuje nawet mimo mniejszych dochodów spowodowanych koronawirusem – podkreśla Adrian Blondzik, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

W ciągu roku, od 1.07.2019 do 30.06.2020, władze Świętochłowic spłaciły 13,2 mln zobowiązań zaciągniętych w poprzedniej kadencji.

czytaj więcej:

Pakunek begera

Pomoc dla osób na kwaratannie, czy złośliwość?...

Beger

Dwa lata prezydenta Daniela Begera

Otwarte Świętochłowice

Dawid Kostempski nie dostanie lokalu od miasta

Sim

Tak powstała spółka, która wybuduje w...

Wyciek

Referendum Świętochłowice. Podpisałeś listy...

Afera

Afera na Facebooku. Polityczny profil szokuje i...

Podwórko nivea

W Świętochłowicach otwarto Podwórko Talentów Nivea