RIO negatywnie oceniła wykonanie budżetu Świętochłowic. Zaważyły długi z poprzedniej kadencji!

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała negatywną opinię o przedłożonej przez prezydenta Świętochłowic informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Na tę decyzję wpływ miały przede wszystkim zobowiązania zaciągnięte w poprzedniej kadencji samorządu.

Swietochlowice um

Wynik budżetu Świętochłowic za I półrocze 2020 r. to nadwyżka w wysokości ponad 3,4 mln zł, a nadwyżka operacyjna, rozumiana jako różnica między dochodami a wydatkami miasta, wyniosła ponad 2,3 mln zł. Wynik wydaje się dobry, ale Regionalna Izba Obrachunkowa zauważyła, że udało się go osiągnąć dzięki odroczeniu terminów płatności zobowiązań przypadających do zapłaty w tym okresie, na łączna kwotę ponad 7,7 mln zł. RIO podkreśla, że gdyby miasto poniosło te wydatki w pierwotnych terminach płatności, to deficyt budżetowy sięgnąłby ponad 5,4 mln zł.

- Skład w pełni podtrzymuje pogląd wyrażony w negatywnej opinii z wykonania budżetu za 2019 r. jak i we wcześniejszych opiniach, że wykonana nadwyżka operacyjna nie stanowi przesłanki do pozytywnej oceny wykonania budżetu bowiem terminowe uregulowanie zobowiązań odroczonych spowodowałoby, że zamiast nadwyżki operacyjnej miasto wykazałoby deficyt operacyjny – czytamy w opinii RIO.

Dług po poprzednich władzach Świętochłowic to ponad 86 mln zł!

Zobowiązania, o których mowa w opinii RIO to efekt polityki poprzednich władz Świętochłowic. W sumie miasto ma jeszcze do spłaty ponad 86 mln zł! To przede wszystkim zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje w poprzednich latach, a także zaległe składki m.in. na komunikację publiczną.

- Niemniej jednak cały czas je regulujemy i spłacamy zaległości z ubiegłych lat. Konsekwentna poprawa sytuacji finansowej następuje nawet mimo mniejszych dochodów spowodowanych koronawirusem – podkreśla Adrian Blondzik, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

W ciągu roku, od 1.07.2019 do 30.06.2020, władze Świętochłowic spłaciły 13,2 mln zobowiązań zaciągniętych w poprzedniej kadencji.

czytaj więcej:

Pakunek begera

Pomoc dla osób na kwaratannie, czy złośliwość?...

Beger

Dwa lata prezydenta Daniela Begera

Otwarte Świętochłowice

Dawid Kostempski nie dostanie lokalu od miasta

Mrm

Młodzieżowa Rada Miejska w Świętochłowicach...

Wyciek

Referendum Świętochłowice. Podpisałeś listy...

Afera

Afera na Facebooku. Polityczny profil szokuje i...

Ops

Na decyzję ws. OPS w Świętochłowicach trzeba...