Tona węgla poniżej dwóch tysięcy złotych? Rusza składanie wniosków na tańsze paliwo stałe

Urząd Miejski w Świętochłowicach ogłosił nabór wniosków na zakup węgla w preferencyjnych cenach. Od 25 listopada mieszkańcy mogła złożyć wniosek wypełniony wniosek w urzędzie. Po pozytywnej weryfikacji świętochłowiczanie będą mogli zakupić tonę węgla za kwotę 1900 zł.

pixabay.com
Wegiel

Mieszkańcy Świętochłowic mogą składać od 25 listopada wnioski o możliwość zakupienia węgla w preferencyjnej cenie. Dla miasta Świętochłowice jest to 1900 złotych za tonę brutto. Zgodnie z założeniami maksymalna ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego wynosi odpowiednio: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

Proponowany asortyment to: ekogroszek, groszek i orzech. Warto jednak podkreślić, że dostępność konkretnego asortymentu będzie uzależniona od posiadanych zasobów na składzie. Koszty transportu z miejsca odbioru - skład opału przy ul. Kokotek 20 w Rudzie Śląskie do gospodarstwa domowego ponosi wnioskodawca. Jest to kwota rzędu 50 złotych.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć na piśmie do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Termin składania wniosków został wyznaczony do 15 grudnia 2022 roku. Wniosek jest dostępny tutaj.

Kolejny wniosek będzie można złożyć od dnia 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 r. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 7 dni od daty wpływu do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Po złożeniu, wniosek weryfikowany jest przez pracownika Urzędu Miejskiego pod względem spełnienia przesłanek do wypłaty dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji, wnioskodawca informowany jest w formie telefonicznej i/lub mailowej, na wskazany we wniosku adres o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu preferencyjnego. Następnie wnioskodawca zobowiązany jest dokonać zapłaty za wnioskowaną ilość paliwa stałego gotówką, kartą lub przelewem na wskazany rachunek bankowy. Więcej informacji nt. zakupu węgla w preferencyjnych cenach można uzyskać pod numerem telefonu 32 349 18 16 lub mailowo pod adresem: wegiel@swietochlowice.pl