Tony odpadów w PSZOK-u. Lepiej tam, niż do lasu

Tylko w ciągu jednego miesiąca mieszkańcy Świętochłowic dostarczyli do PSZOK-u kilkanaście ton różnego rodzaju odpadów. To kilkanaście ton, które nie trafiły do lasu, na nieużytki, czy za garaże.

UM Świętochłowice
Segregacja dzwony

Świętochłowiczanie chętnie korzystają z tutejszych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. tylko w styczniu przyjęto w nich aż 7,38 tony odpadów wielkogabarytowych, w tym starych mebli, czy drzwi. Waga zebranego gruzu wyniosła 5,8 t. Ponadto mieszkańcy przywieźli 1,06 t starych opon.

Zebrane w ten sposób odpady zostaną następnie w należyty sposób zutylizowane, bądź też przetworzone. Każdy świętochłowiczanin uiszczający opłąty za zagospodarowanie odpadów może bezpłatnie korzystać z PSZOK-ów i oddawać do nich zalegające im trudne do segregacji śmieci (m.in. stare farby, zużyte opony, meble, elektrośmieci, akumulatory czy odpady poremontowe).

Świętochłowickie PSZOK-i działają w dwóch lokalizacjach: przy ul. Szpitalnej i przy ul. Wojska Polskiego.