W Świętochłowicach startuje Budżet Obywatelski 2022

Ponad 1,6 mln złotych do dyspozycji mieszkańców. Startuje kolejna edycja Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

Świętochłowice Urząd Miejski

Projekty do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Świętochłowicach można zgłaszać od 6 czerwca do 1 lipca. Pula budżetu wynosi 1 630 000 zł i utrzymany został podział na zadania inwestycyjne (80% środków - 1 304 000 zł) oraz społeczne (20% środków - 326 000 zł). Zasady są podobne jak w ubiegłym roku:

 • każdy mieszkaniec Świętochłowic może zgłosić jeden projekt na zdania inwestycyjne i jeden na zadania społeczne
 • projekt może być zgłoszony w formie papierowej lub elektronicznej
 • projekt musi mieć poparcie co najmniej pięciu innych mieszkańców Świętochłowic

Jakie warunki muszą spełniać projekty do Budżetu Obywatelskiego Świętochłowic?

Zgodnie z uchwałą świętochłowickiej Rady Miejskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które:

 • obejmują działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowią zadania własne, określone w ustawach o samorządzie gminnym i powiatowym
 • są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego
 • zlokalizowane są na terenie, na którym Miasto Świętochłowice może wydatkować środki publiczne, z zastrzeżeniem, że z Budżetu Obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. W przypadku zadań, których realizacja miałaby nastąpić na terenie niestanowiącym własności Miasta Świętochłowice lub na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym, projekt zadania wymaga wyrażenia zgody właściciela terenu lub użytkownika wieczystego.
 • są ogólnodostępne
 • są zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • nie kolidują z zadaniami planowanymi, rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez Miasto Świętochłowice
 • są wykonalne technicznie

Zgłoszone projekty będą poddane weryfikacji. Głosowanie zaplanowano we wrześniu. Każdy mieszkaniec Świętochłowic będzie dysponował dwoma głosami – jednym na zadanie inwestycyjne i jednym na zadanie społeczne.

Harmonogram Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego 2022

 • 23 maja – 5 czerwca: akcja edukacyjno-informacyjna
 • 6 czerwca – 1 lipca: zgłaszanie projektów
 • 4 lipca – 23 sierpnia: weryfikacja zgłoszonych projektów
 • 2 września: ogłoszenie projektów
 • 5 – 18 września: głosowanie na projekty
 • 3 września: ogłoszenie listy wybranych projektów

czytaj więcej:

Świętochłowice Urząd Miejski

Wyniki Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego

Budzet

Od dziś można składać wnioski do budżetu obywatelskiego 2021

Ruszyła kolejna edycja Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego

Kolejna edycja Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego

Świętochłowice Urząd Miejski

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Świętochłowic

Marcin Banot

Spiderman ze Świętochłowic znów podbija Paryż. Zobacz to!

Wspinaczka na budynek Polsatu

On jest niemożliwy! Zobacz jak wspiął się na budynek Polsatu

Dts

Tak zmieni się DTŚ i dojazd do Lipin. Zobacz specjalne wideo