W Świętochłowicach trwa akcja czyszczenia śmietników. Zobacz, jak wielka jest to skala

Hasiok

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych rozpoczęło wielką akcję czyszczenia i dezynfekcji koszy na śmieci w Świętochłowicach. Działania te mają wymiar ogólnomiejski i zakrojone są na wielką skalę.

MPUK informuje, że do końca kwietnia planuje się umyć i wydezynfekować ok. 3 tyś. pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych. Dotychczas umyto ich już ok. 2 tysięcy. Akcja będzie także prowadzona w kolejnych miesiącach zgodnie z harmonogramem i na podstawie umowy z Gminą Świętochłowice. Dwa pojazdy specjalistyczne typu śmieciarka wyposażone w myjkę ciśnieniową do dezynfekcji pojemników wyjechały na miasto aby utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.

Ale to nie wszystko, bowiem już w maju czyszczone będą pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Łącznie to ponad 8 tyś. pojemników. W czerwcu, lipcu i sierpniu rozpocznie się mysie pojemników na bioodpady. Odbywać się to będzie naprzemiennie. raz w tygodniu dla nieruchomości jednorodzinnych i raz dla wielorodzinnych.Podobnie będzie również jesienią. Na wrzesień i październik zaplanowano znów mycie pojemników na odpady zmieszane i te do selektywnej zbiórki.

Przypomnieć należy również że pod koniec marca MPUK Świętochłowice przeprowadził także mycie i dezynfekcję wiat przystankowych w naszym mieście. To również zadanie cykliczne, którego celem jest nie tylko utrzymanie czystości przystanków, ale także profilaktyka w związku z pandemią.

Informujemy, że z dniem 26.03 Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych rozpoczęło cykliczne mycie wiat przystankowych...

Opublikowany przez MPUK Świętochłowice Wtorek, 30 marca 2021