W tym roku mniej remontów - zapowiada Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach

Największa spółdzielnia mieszkaniowa w Świętochłowicach opublikowała niedawno wyniki finansowe za rok 2021. W biuletynie podsumowano wydatki i inwestycje, wskazano też działania, jakie zostały zaplanowane na na rok 2022.

fot. Google
Świętochłowice Spółdzielnia Mieszkaniowa

W 2022 roku tylko dwie termomodernizacje

W nowym biuletynie spółdzielni mieszkaniowej czytamy, że na docieplenie budynków może liczyć niewielu jej lokatorów.

- Przewidujemy w tym roku poddać termomodernizacji dwa budynki: pierwszy przy ul. stawowej 28 a drugi przy Korfantego 17-21. Po przeprowadzeniu przetargu na termomodernizację powyższych budynków, w zależności od złożonych ofert i kwot, może nastąpić weryfikacja założeń termomodernizacyjnych na ten rok.

Spółdzielnia informuje również, że kontynuowane będą prace związane z zamykaniem zsypów w wieżowcach, w zamian których będą powstawały kolejne wiaty śmietnikowe. Powstać ma również zapowiadany wcześniej parking przy ul. Wiślan, a na posesji przy Polnej 7 powstanie droga pożarowa.

Rok wcześniej ponad plan

Jak dowiadujemy się z biuletynu dostępnego na stronie internetowej ŚSM, w roku 2021 wykonanie planu remontów zostało przekroczone o ponad 3%. Z podanych tam danych wynika, że zrealizowano roboty na łączną kwotę ponad 17,5 mln zł. Poza przeprowadzonymi termomodernizacjami pieniądze wydano na remonty instalacji CO, wodno-kanalizacyjnej i gazowe - 3,3 mln, na chodniki, drogi osiedlowe, parkingi, place zabaw i zagrody śmietnikowe - prawie 1,5 mln, remonty wind – blisko 1 mln zł, remonty dachów, rynien i kominów - niecałe 675 tys zł, remonty klatek schodowych - 674 tys. zł a remonty mieszkań - 108 tys. zł.

Co z walnym zebraniem członków?

Spółdzielnia mieszkaniowa w Świętochłowicach zarządzana jest przez zarząd i radę nadzorczą wybrane jeszcze w 2018 roku. Walne zebranie, które powinno odbyć się planowo w 2021 roku zostało przesunięte (na nieokreślony termin), gdyż taką możliwość dawała tzw. ustawa covidowa. Dlatego kadencja władz spółdzielni dziś przedłużona jest już o rok, a może być to czas jeszcze dłuższy, gdyż mimo znoszenia kolejnych restrykcji, w tym odwołania stanu epidemii, spółdzielnia nie informuje o tym mieszkańców i jak widać nie zbiera się do organizacji walnego zebrania.

Z covidowej „odwilży” korzystają tymczasem spółdzielnie w innych miastach. Tak stało się np. w Chorzowie, gdzie walne zebranie CHSM odbyło się w maju lub w Rudzie Śląskiej, gdzie zebrania te są prowadzone w czerwcu.

MPUK zachwala swojego dyrektora

Być może jednak do walnego zebrania w bliskiej przyszłości dojdzie. Może na to wskazywać sponsorowany artykuł, jaki w tym samym biuletynie spółdzielczym umieściła miejska spółka MPUK. W skrócie - czytamy w nim o zasługach spółki dla miasta, to co jednak przykuwa tak uwagę, to powtarzające się kilka razy nazwisko jednego z dyrektorów MPUK.

Andrzej Suchan, bo o nim mowa, jest tam dyrektorem ds. technicznych. W przeszłości zasiadał już w radzie nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach w latach 2009 – 2015. Czy nazwisko dyrektora z MPUK zobaczymy znów na listach kandydatów do nowej rady nadzorczej ŚSM – czas pokaże. Aby to się jednak stało, najpierw spółdzielnia musi to walne zebranie ogłosić. Mieszkańcy – członkowie spółdzielni na razie ciągle cierpliwie czekają, nie wiadomo jednak, czy tej cierpliwości starczy im jeszcze na długo.