We wrześniu odbędzie się Świętochłowicki Piknik Organizacji Pozarządowych

W sobotę, 19 września, na terenie kąpieliska w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka” odbędzie się 9. Świętochłowicki Piknik Organizacji Pozarządowych.

Piknik

- Celem tego przedsięwzięcia jest promocja działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, integrowanie społeczności lokalnej oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk – informuje świętochłowicki magistrat.

Termin wydarzenia został przesunięty z 13 na 19 września, a organizacja pozarządowe będą się prezentować na ternie świętochłowickiej „Skałki” w godzinach 14.00 – 18.00.

Organizacje zainteresowane udziałem w pikniku mają czas do 31 sierpnia. Konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego do Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na adres ngo@swietochlowice.pl. Organizacje, które zgłosiły się wcześniej są proszone o potwierdzenie uczestnictwa w pikniku w zmienionym terminie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy świętochłowickiego magistratu pod numerem tel. 32 349 18 45.

fot. Urząd Miejski w Świętochłowicach