We wrześniu odbędzie się Świętochłowicki Piknik Organizacji Pozarządowych

Już za miesiąc odbędzie się w naszym mieście kolejny piknik organizacji pozarządowych. Będzie to dobra okazja do promocji działań podejmowanych przez organizacje i integracja lokalnej społeczności.

X piknik ngo

Prezydent Świętochłowic zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarze miasta do udziału w X Świętochłowickim Pikniku NGO, który odbędzie się 5 września 2021 r. w godz. 14.00-18.00 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” (teren dawnego parku linowego).
Celem tego przedsięwzięcia jest promocja działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, integrowanie społeczności lokalnej oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
Organizacje zainteresowane udziałem w pikniku proszone są o przekazanie do Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego formularza zgłoszeniowego w terminie do 20 sierpnia 2021 r. na adres mailowy: ngo@swietochlowice.pl bądź pocztą na adres: Urząd Miejski, Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

Biorąc pod uwagę wymogi bezpieczeństwa związane ze stanem epidemicznym, zwracamy uwagę na konieczność zastosowania środków ochrony osobistej. Również z tego powodu wewnątrz namiotu dopuszczalna jest obecność maksymalnie dwóch osób. Dostosowujemy się do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i poinformujemy Państwa, jeśli pojawią się nowe wytyczne w zakresie ochrony osobistej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału pod numerem tel. 32 34-91-845

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: https://swietochlowice.pl/.../...