Wielka wycinka drzew w Chropaczowie. Czy musiało do tego dojść?

Mieszkańcy Świętochłowic czuwają, kiedy w mieście dzieją się rzeczy, których się nie spodziewali. Tak stało się i w tym przypadku. Chodzi o wycinkę dużej ilości drzew, do jakiej doszło w Chropaczowie.

fot. FB/Chropoców
Chropaczów wycięte drzewa

Na jednej z Facebook'owych stron dotyczących dzielnicy Chropaczów pojawiły się liczne zdjęcia, na których widać efekty tej wycinki. To zarówno drzewa znajdujące się tuż przy remontowanej ulicy Łagiewnickiej, jak również drzewa rosnące dotąd np. na znajdujących się równolegle do jezdni trawnikach. Czy musiały zostać wycięte?

Komentarze użytkowników są w tej sprawie zróżnicowane. O ile można zrozumieć, że przy okazji remontu drogi być może niektóre z nich, znajdujące się przy samej jezdni musiały zostać usunięte, o tyle nie do końca zrozumiałe jest wycięcie drzew, które np. znajdowały się na trawnikach przy samych budynkach ulicy Łagiewnickiej. Wszak zarówno chodniki, jak i trawniki nie zostaną zastąpione np. dodatkowym pasem jezdni.

Ze strony władz Świętochłowic nie pojawił się wcześniej żaden komunikat o planowanej wycince. Nie wiadomo również dokąd zostały lub zostaną wywiezione wycięte drzewa.