Władze wstrzymują się ze zmianami na Katowickiej. To efekt konsultacji z mieszkańcami

Władze miasta tymczasowo zawiesiły zmiany związane z przebudową ulicy Katowickiej w centrum Świętochłowic. Powodem wycofania są liczne uwagi mieszkańców zgłoszone podczas konsultacji społecznych.

Konsultacje katowicka

Pierwszy etap spotkań i rozmów w sprawie projektów dotyczących reorganizacji ruchu w dzielnicy Centrum oraz przywrócenia do życia deptaku na Katowickiej zakończył się w poniedziałek 16 sierpnia. Podczas konsultacji rozmowy przeprowadzono z mieszkańcami, przedsiębiorcami i taksówkarzami. Okazuje się, że w czasie ustalania zmian dotyczących Katowickiej uwag było sporo. Co za tym idzie, harmonogram reorganizacji póki co zostaje wstrzymany. Proponowane rozwiązania na pewno wymagają poniesienia większych kosztów, w związku z tym muszą być uwzględnione w kolejnym budżecie miasta na nowy rok i lata następne.

To były niezwykle ważne i potrzebne rozmowy, podczas których padło wiele nowych koncepcji, pomysłów i uwag (jak np. zbyt duża prędkość poruszania się tramwajów przez deptak). Musimy je teraz wszystkie przeanalizować, w związku z czym harmonogram zmian na deptaku przy ul. Katowickiej wstrzymujemy – skomentował zakończone konsultacje prezydent Świętochłowic – Daniel Beger.

Wciąż aktualne pozostają jednak następujące plany. Mianowicie:
- częściowa wymiana nawierzchni,
- odmalowanie znaków,
- dostosowanie kierunków do jazdy,
- wyburzenie i przeniesienie obecnego targowiska,
- stworzenie skwerku w miejscu dzisiejszego targowiska.

Jak widać, reorganizacja centrum jest wielowymiarowa i trzeba ją dokładnie przemyśleć. W każdym razie na całościowy projekt zmian i efekt końcowy przyjdzie nam jeszcze poczekać.